+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Η επίδραση του τεκμηρίου αθωότητας στην πολιτική δίκη (Απόφαση 4/2020 ΟλΑΠ)

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε επί αναιρέσεως, με την οποία προβαλλόταν ως λόγος για την εξαφάνιση της απόφασης του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ, η παραβίαση του κατά το άρθρο 6 παρ. 2 της Ε.Σ.Δ.Α. τεκμηρίου της...

Διαβάστε Περισσότερα

Νέο καθεστώς αυστηρών προστίμων καθυστερημένης εγγραφής στο κτηματολόγιο

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Με το άρθρο 133 του πρόσφατου νόμου 4759/9-12-2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και Άλλες Διατάξεις», τροποποιείται η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του ν.2308/1995,...

Διαβάστε Περισσότερα

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με θετικές προοπτικές ξεκίνησε τη λειτουργία της  η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Η ταχεία και ευέλικτη διαδικασία της, σε συνδυασμό με τα εχέγγυα αξιοπιστίας της κρίσης της εγγυώνται την...

Διαβάστε Περισσότερα

Προοπτική απαλλαγής εμπορικής εταιρίας απο επισφαλείς απαιτήσεις με εκχώρηση αυτών σε τρίτη εταιρία σε αξία χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η εξεταζόμενη περίπτωση δεν καταλαμβάνεται από την ειδική ρύθμιση του ν.4354/2015 που αφορά πώληση απαιτήσεων α) πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων τραπεζών από...

Διαβάστε Περισσότερα

Προϋποθέσεις επιστροφής σε προμηθευτή του καταβληθέντος Φ.Π.Α. σε περίπτωση μη είσπραξης του τιμήματος από τον πελάτη

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Ένα κρίσιμο ζήτημα που ενδιαφέρει κάθε προμηθευτή προϊόντων ή υπηρεσιών,  σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη είσπραξης του τιμήματος από τον πελάτη,...

Διαβάστε Περισσότερα

Υπαγωγή των χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών γονέων προς τέκνα για την αγορά πρώτης κατοικίας στο ευνοϊκό, λόγω αφορολόγητου ορίου, καθεστώς φορολόγησης βάσει κλίμακος

ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΚΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΝΟΪΚΟ ΛΟΓΩ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣ. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση που ενισχύει το πλαίσιο απόκτησης πρώτης κατοικίας εισήγαγε ο  πρόσφατος...

Διαβάστε Περισσότερα

Ν. 4734/2020: Προσαρμογή της εγχώριας νομοθεσίας ΚΞΧ/ΧΤ στο Ενωσιακό Δίκαιο (5η Οδηγία)

Ν. 4734/2020: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΞΧ/ΧΤ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (5η ΟΔΗΓΙΑ) Η νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) έχει αποτελέσει τα...

Διαβάστε Περισσότερα

Νέο πλαίσιο για τη διάρκεια και καταγγελία τηλεπικοινωνιακής σύμβασης καταναλωτή, αλλαγή παρόχου και τη φορητότητα αριθμών

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,  ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Με τον νόμο 4727/2020 που έχει ως κύριο αντικείμενο την ψηφιακή διακυβέρνηση εισάγονται, σε υλοποίηση της Οδηγίας ΕΕ 2018/1972, δύο...

Διαβάστε Περισσότερα

Η παράβαση του καθήκοντος αλήθειας στην πολιτική δίκη ως αδικοπραξία

Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ  ΩΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Κατά παγιωμένη νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 991/2010, 1125/2018) η διάταξη του άρθρου 116 ΚΠολΔ καθιερώνει την τήρηση του καθήκοντος της αληθείας εκ μέρους των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠ 1474/2019: Σιωπηρή αποδοχή αποφάσεως∙ συμμόρφωση προς το περιεχόμενο εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως∙ μη προσθήκη επιφυλάξεως εκ μέρους του ηττηθέντος διαδίκου.

  Επί αποφάσεως που έχει εξοπλισθεί με εκτελεστότητα – δηλ. επί τελεσίδικης ή προσωρινώς εκτελεστής αποφάσεως – αποκλείεται, κατά την πάγια θέση της νομολογίας και της θεωρίας, η συναγωγή σιωπηρής αποδοχής αυτής, όταν ο ηττηθείς ή εν μέρει ηττηθείς διάδικος...

Διαβάστε Περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές που επέφερε ο Ν.4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση στους Κώδικες Πολιτικής και Διοικητικής Δικονομίας και Διοικητικής Διαδικασίας

Οι βασικές αλλαγές που επέφερε ο Ν.4727/2020 για την Ψηφιακή  Διακυβέρνηση στους Κώδικες Πολιτικής και Διοικητικής Δικονομίας και Διοικητικής Διαδικασίας ********* Στις 23/9/2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση που...

Διαβάστε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις του Ν.4738/2020 για την πτώχευση ιδιωτών και την προστασία της πρώτης κατοικίας

ΝΟΜΟΣ 4738/2020: ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου (σύνολο ενεργητικού / αξία περιουσιακών στοιχείων που δεν υπερβαίνει τις 350.000 Ευρώ ή καθαρό ύψος κύκλου εργασιών που δεν υπερβαίνει τις 700.000 Ευρώ ή...

Διαβάστε Περισσότερα

Aναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»

Με τον υπ’ αριθμόν 4728/2020 Νόμο (ΦΕΚ Α΄ 186/29.9.2020) που αφορά «επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα ‘’Ιανός’’, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας...

Διαβάστε Περισσότερα

Στρατηγικές επενδύσεις – Θεσμικό πλαίσιο

Στρατηγικές επενδύσεις – Θεσμικό πλαίσιο. ___ Ι. Τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε ισορροπία και η οικονομία ανακάμπτει με ενισχυμένους ρυθμούς, όταν ανακτά την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών.  Στην κατεύθυνση της ανάταξης της οικονομίας κεντρικό ρόλο...

Διαβάστε Περισσότερα

Το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων – κανονιστικό πλαίσιο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.) εισήχθη με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», σε υλοποίηση των...

Διαβάστε Περισσότερα

Νόμος 4722/2020: Ρυθμίσεις φορολογικών και εργασιακών θεμάτων

Ο νόμος 4722/15-9-2020, στο πλαίσιο διαχείρισης των δυσμενών συνεπειών αντιμετώπισης της πανδημίας  του κορωνοϊού COVID-19, περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, και για δύο νευραλγικούς τομείς ευρέος ενδιαφέροντος και ειδικότερα τις Μισθώσεις και τα Εργασιακά....

Διαβάστε Περισσότερα

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δια προσκόμισης e-mail ως σχετικό σε δίκη

Ο Άρειος Πάγος με πρόσφατη απόφασή του (186/2020 Α1 Πολιτικό Τμήμα) αποφάνθηκε επί της έννοιας των όρων «αρχείο» και «επεξεργασία» καταφάσκοντας συνδρομή παραβίασης προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο του ν.2472/1997, αλλά με ευρύτερη πρακτική αξία. Συγκεκριμένα,...

Διαβάστε Περισσότερα

Φορολογική Διαγραφή Επισφαλών Απαιτήσεων

Επισφαλείς απαιτήσεις μικρού ποσού Με το άρθρο 15 του Ν. 4646/2019, τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ για τη φορολογική διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε άμεση διαγραφή απαιτήσεων...

Διαβάστε Περισσότερα

Αλληλέγγυα ευθύνη Διοικούντων νομικά πρόσωπα

Τα ζητήματα της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα, για φορολογικές υποχρεώσεις νομικών προσώπων, ρυθμίζονται πλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ). ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο νέος νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση

Ο νέος νόμος 4706/2020 ενσωματώνοντας Ευρωπαϊκή νομοθεσία [1] θεσπίζει με τα άρθρα 1-24 νέες ρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της εταιρικής διακυβέρνησης («ΕΔ») και εφαρμόζεται σε όλες εισηγμένες σε ρυθμισμένη αγορά στην Ελλάδα ανώνυμες...

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 3/2020 Ολ. ΑΠ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), με αφορμή πλήθος παραπόνων που είχαν υποβληθεί ενώπιόν της από οφειλέτες, έχει αποφανθεί, με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφασή της, ότι, πριν από την διάθεση των δεδομένων των οφειλετών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε...

Διαβάστε Περισσότερα

Εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις του ν. 4712/2020, ως προς τη διακίνηση και αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, την εξυγιάνση του εμπορίου, την αδειοδότηση και σύσταση εταιρειών, το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών

Το κύριο αντικείμενο του εν θέματι νόμου είναι η θέσπιση ενός ενοποιημένου και ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού, δια της συστάσεως Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών. Παραλλήλως, ο νόμος αυτός...

Διαβάστε Περισσότερα

Κρατική επιδότηση σε δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού (Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»)

Σχετικά με την έκδοση του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020) «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164,...

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδίκαση υπέρμετρης δικαστικής δαπάνης από αλλοδαπό δικαστήριο και διεθνής δημόσια τάξη

Ο Άρειος Πάγος (Α2 πολιτικό τμήμα) με την πρόσφατη 579/2019 απόφασή του είχε την ευκαιρία να εφαρμόσει και ερμηνεύσει την Ενωσιακή νομοθεσία[1] για την ελεύθερη εντός ΕΕ κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, διατυπώνοντας...

Διαβάστε Περισσότερα

Κίνητρα για εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4701/2020

Με το άρθρο 48 του Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α’ 128/30.06.2020), προστέθηκε νέο άρθρο 71ΣΤ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), με το οποίο θεσπίστηκαν φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν  τις Υπηρεσίες Παρόχου...

Διαβάστε Περισσότερα

Μείωση τιμής πρώτης προσφοράς μετά από άκαρπους πλειστηριασμούς

  Το πρόβλημα των άκαρπων πλειστηριασμών, εξαιτίας της απουσίας πλειοδοτικού ενδιαφέροντος, παραμένει επίκαιρο, ιδίως μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσεως. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου...

Διαβάστε Περισσότερα

Καταγγελία συμβάσεως μισθώσεως θυρίδας

Την υπ’ αριθμ. 3443/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) απασχόλησε το ζήτημα της μη εμφανίσεως του μισθωτή τραπεζικής θυρίδας μετά την λήξη της σχετικής μισθώσεως. Ειδικότερα, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 93 § 3 του...

Διαβάστε Περισσότερα

Αστική ευθύνη του Δημοσίου από συμπεριφορά των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας

Η αστική ευθύνη του Δημοσίου («ΑΕΔ») από παράνομη ζημιογόνο συμπεριφορά των οργάνων του θεωρείται παραδοσιακά από το δόγμα και την νομολογία ως γνώρισμα ευνομούμενης πολιτείας, χαρακτηριζόμενης από το δίπτυχο της μείζονος προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη και της...

Διαβάστε Περισσότερα

Έκδοση βεβαιώσεων ακινήτων (μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων) από δικηγόρους

Με τον Νόμο 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020) θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα των δικηγόρων να προβαίνουν στην έκδοση βεβαιώσεων μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων ακινήτων που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα έμμισθων υποθηκοφυλακείων. Οι ως άνω βεβαιώσεις...

Διαβάστε Περισσότερα