+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Aναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»

Με τον υπ’ αριθμόν 4728/2020 Νόμο (ΦΕΚ Α΄ 186/29.9.2020) που αφορά «επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα ‘’Ιανός’’, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας...

Διαβάστε Περισσότερα

Στρατηγικές επενδύσεις – Θεσμικό πλαίσιο

Στρατηγικές επενδύσεις – Θεσμικό πλαίσιο. ___ Ι. Τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε ισορροπία και η οικονομία ανακάμπτει με ενισχυμένους ρυθμούς, όταν ανακτά την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών.  Στην κατεύθυνση της ανάταξης της οικονομίας κεντρικό ρόλο...

Διαβάστε Περισσότερα

Το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων – κανονιστικό πλαίσιο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.) εισήχθη με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», σε υλοποίηση των...

Διαβάστε Περισσότερα

Νόμος 4722/2020: Ρυθμίσεις φορολογικών και εργασιακών θεμάτων

Ο νόμος 4722/15-9-2020, στο πλαίσιο διαχείρισης των δυσμενών συνεπειών αντιμετώπισης της πανδημίας  του κορωνοϊού COVID-19, περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, και για δύο νευραλγικούς τομείς ευρέος ενδιαφέροντος και ειδικότερα τις Μισθώσεις και τα Εργασιακά....

Διαβάστε Περισσότερα

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δια προσκόμισης e-mail ως σχετικό σε δίκη

Ο Άρειος Πάγος με πρόσφατη απόφασή του (186/2020 Α1 Πολιτικό Τμήμα) αποφάνθηκε επί της έννοιας των όρων «αρχείο» και «επεξεργασία» καταφάσκοντας συνδρομή παραβίασης προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο του ν.2472/1997, αλλά με ευρύτερη πρακτική αξία. Συγκεκριμένα,...

Διαβάστε Περισσότερα

Φορολογική Διαγραφή Επισφαλών Απαιτήσεων

Επισφαλείς απαιτήσεις μικρού ποσού Με το άρθρο 15 του Ν. 4646/2019, τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ για τη φορολογική διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε άμεση διαγραφή απαιτήσεων...

Διαβάστε Περισσότερα

Αλληλέγγυα ευθύνη Διοικούντων νομικά πρόσωπα

Τα ζητήματα της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα, για φορολογικές υποχρεώσεις νομικών προσώπων, ρυθμίζονται πλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ). ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο νέος νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση

Ο νέος νόμος 4706/2020 ενσωματώνοντας Ευρωπαϊκή νομοθεσία [1] θεσπίζει με τα άρθρα 1-24 νέες ρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της εταιρικής διακυβέρνησης («ΕΔ») και εφαρμόζεται σε όλες εισηγμένες σε ρυθμισμένη αγορά στην Ελλάδα ανώνυμες...

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση 3/2020 Ολ. ΑΠ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), με αφορμή πλήθος παραπόνων που είχαν υποβληθεί ενώπιόν της από οφειλέτες, έχει αποφανθεί, με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφασή της, ότι, πριν από την διάθεση των δεδομένων των οφειλετών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε...

Διαβάστε Περισσότερα

Εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις του ν. 4712/2020, ως προς τη διακίνηση και αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, την εξυγιάνση του εμπορίου, την αδειοδότηση και σύσταση εταιρειών, το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών

Το κύριο αντικείμενο του εν θέματι νόμου είναι η θέσπιση ενός ενοποιημένου και ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού, δια της συστάσεως Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών. Παραλλήλως, ο νόμος αυτός...

Διαβάστε Περισσότερα

Κρατική επιδότηση σε δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού (Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»)

Σχετικά με την έκδοση του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148/31.7.2020) «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164,...

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδίκαση υπέρμετρης δικαστικής δαπάνης από αλλοδαπό δικαστήριο και διεθνής δημόσια τάξη

Ο Άρειος Πάγος (Α2 πολιτικό τμήμα) με την πρόσφατη 579/2019 απόφασή του είχε την ευκαιρία να εφαρμόσει και ερμηνεύσει την Ενωσιακή νομοθεσία[1] για την ελεύθερη εντός ΕΕ κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, διατυπώνοντας...

Διαβάστε Περισσότερα

Κίνητρα για εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4701/2020

Με το άρθρο 48 του Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α’ 128/30.06.2020), προστέθηκε νέο άρθρο 71ΣΤ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), με το οποίο θεσπίστηκαν φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν  τις Υπηρεσίες Παρόχου...

Διαβάστε Περισσότερα

Μείωση τιμής πρώτης προσφοράς μετά από άκαρπους πλειστηριασμούς

  Το πρόβλημα των άκαρπων πλειστηριασμών, εξαιτίας της απουσίας πλειοδοτικού ενδιαφέροντος, παραμένει επίκαιρο, ιδίως μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσεως. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου...

Διαβάστε Περισσότερα

Καταγγελία συμβάσεως μισθώσεως θυρίδας

Την υπ’ αριθμ. 3443/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) απασχόλησε το ζήτημα της μη εμφανίσεως του μισθωτή τραπεζικής θυρίδας μετά την λήξη της σχετικής μισθώσεως. Ειδικότερα, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 93 § 3 του...

Διαβάστε Περισσότερα

Αστική ευθύνη του Δημοσίου από συμπεριφορά των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας

Η αστική ευθύνη του Δημοσίου («ΑΕΔ») από παράνομη ζημιογόνο συμπεριφορά των οργάνων του θεωρείται παραδοσιακά από το δόγμα και την νομολογία ως γνώρισμα ευνομούμενης πολιτείας, χαρακτηριζόμενης από το δίπτυχο της μείζονος προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη και της...

Διαβάστε Περισσότερα

Έκδοση βεβαιώσεων ακινήτων (μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων) από δικηγόρους

Με τον Νόμο 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020) θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα των δικηγόρων να προβαίνουν στην έκδοση βεβαιώσεων μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων ακινήτων που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα έμμισθων υποθηκοφυλακείων. Οι ως άνω βεβαιώσεις...

Διαβάστε Περισσότερα

Επίδραση της αμετακλήτως περατωθείσης ποινικής διαδικασίας σε εκκρεμή διοικητική (τελωνειακή ή φορολογική) διαδικασία

Απόφαση: Υπ’ αριθμ.: 359/2020 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ι. Ενώπιον της Ολομελείας του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της Χώρας παραπέμφθηκε, προς επίλυση, ως μείζονος σπουδαιότητας, το ζήτημα: Αν, το αθωωτικό αποτέλεσμα αμετακλήτως περατωθείσης...

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας για ένταξη στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής και διεύρυνση δικαιούχων

Με την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 138/22.6.2020  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 αντίστοιχη απόφαση, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ένταξης στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής....

Διαβάστε Περισσότερα

Νόμος 4679/2020 – Εμπορικά Σήματα

Στις 20 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκε ο νέος Νόμος 4679/2020 για τα Εμπορικά Σήματα., που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και την Οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής...

Διαβάστε Περισσότερα

«Διαδικασία αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Α’ Φάση» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4685/2020

Με τις διατάξεις του εν θέματι νόμου εισάγονται, πλην άλλων, ρυθμίσεις με τις οποίες εκσυγχρονίζεται, συμπληρώνεται, συστηματοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Παραλλήλως...

Διαβάστε Περισσότερα

Έκδοση Κ.Υ.Α. για την εφαρμογή του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Δημοσιεύθηκε στις 14.6.2020 η υπ’ αριθμ. οικ.23103/478/13.6.2020 (ΦΕΚ Β 2274/14.6.2020) Κ.Υ.Α., με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 31 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104 30-5-2020), με το οποίο θεσπίζεται ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Συγκεκριμένα,...

Διαβάστε Περισσότερα

Διαδικασία Αναγκαστικής Εκτέλεσης κατά τον ν. 4690/2020

Στις 30.05.2020 δημσιεύθηκε ο υπ’ αριθμόν 4690/2020 Νόμος (Φ.Ε.Κ. Α΄ 104/30.5.2020), ο οποίος, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, λαμβανομένων υπόψιν των συνεχιζόμενων συνεπειών, που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό και στο...

Διαβάστε Περισσότερα

Επαναλειτουργία των Δικαστηρίων κατά τον ν. 4690/2020

Στις 30.05.2020 δημοσιεύθηκε ο υπ’ αριθμόν 4690/2020 Νόμος (Φ.Ε.Κ. Α΄ 104/30.5.2020), ο οποίος ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, ζητήματα σχετικά με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι: Για τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις 15...

Διαβάστε Περισσότερα

Αναστολή εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα έως τις 26 Μαΐου 2021

Λόγω της πρωτοφανούς έκτασης των σημερινών προκλήσεων εξαιτίας της πανδημίας   COVID-19, και με δεδομένη την πολυπλοκότητα του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 17 Απριλίου 2020 την αναστολή κατά ένα έτος ...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με την παράταση αναστολής πληρωμής, εμφάνισης και λήξης αξιογράφων

Με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104 30-5-2020) που αφορά στην «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις σε φορολογικά ζητήματα (Βεβαιωμένες οφειλές και Φ.Π.Α.)

Με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104 30-5-2020) που αφορά στην «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020...

Διαβάστε Περισσότερα

Μέτρα στήριξης μισθωτών και εκμισθωτών ακινήτων

Με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104 30-5-2020) που αφορά στην «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020...

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις σε εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα

Με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104 30-5-2020) που αφορά στην «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020...

Διαβάστε Περισσότερα