+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Η έλλειψη εμπορικής ιδιότητας, ως αρνητική προϋπόθεση υπαγωγής υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου στον ν.3869/2010 για την ρύθμιση οφειλών του.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Υπ’αριθμ.: 803/2017 του Αρείου Πάγου. Με την ανωτέρω απόφασή του, ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε επί του ζητήματος: Πότε συντρέχει ή δεν συντρέχει στο υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο η ιδιότητά του ως εμπόρου, η οποία, όταν συντρέχει, αποκλείει την υπαγωγή του...

Αίτημα φυσικού προσώπου προς αστυνομική αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να του γνωστοποιηθούν, κατ’ επίκληση της διατάξεως του στοιχείου στ’ του άρθρου 7 της Οδηγίας υπ’ αριθμ. 95/46/ΕΚ, πέραν του ονοματεπωνύμου ανηλίκου προσώπου, υπαιτίου στην πρόκληση ζημιογόνου (για το αιτούν πρόσωπο) τροχαίου συμβάντος και η διεύθυνση της κατοικίας, καθώς και ο αριθμός ταυτότητάς του, προκειμένου το ζημιωθέν πρόσωπο να δυνηθεί να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεώς του. Έννοια της ως άνω διατάξεως της υπ’αριθμ.: 95/46/ΕΚ Οδηγίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: της 4ης Μαΐου του 2017 (υποθ. C-13/2016) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) 1.Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Λετονίας υπέβαλε, προς το Δ.Ε.Ε., αίτημα προς έκδοση προδικαστικής αποφάσεως για την προσήκουσα ερμηνεία της διατάξεως του στοιχείου...