+40 37 217 17 52 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

aranjamente interesante ale Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului „privind protecția know-how și informații de afaceri nu sunt divulgate (secret comercial) de la achiziționarea neautorizate, utilizarea și dezvăluirea.“

Α. Με τις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας αποσκοπείται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής (ενωσιακής) αγοράς, με την καθιέρωση ενός επαρκούς και συνεκτικού πεδίου έννομης προστασίας, που θα καταστέλλει, αποτελεσματικώς, κάθε παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού...

N. 4512/2018: Medierea obligatorie

Medierea este un proces scurt și destul de structurat de voluntariat, confidențial și discret, în care părțile (persoane fizice, persoane juridice și asociații) cu avocații lor (cu excepția consumatorilor ...