+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Εισηγμένες Ανώνυμες εταιρείες και ο Ν. 4548/2018

Ειδικές ρυθμίσεις του ν. 4548/2018: «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Ι.       Με τις διατάξεις του εν θέματι νόμου αναμορφώνεται εκ βάθρων το δίκαιο των...

Έκπτωση από Φ.Π.Α. βάσει εικονικού τιμολογίου ως προς το πρόσωπο του εκδότη αυτού

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Υπ΄ αριθμ: 250/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας. 1. Το εν θέματι νομικό ζήτημα, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για την Φορολογική Διοίκηση, ήχθη προς επίλυση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κατόπιν παραδεκτής ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως του Ελλ....

Ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις της Οδηγίας (ΕΕ)2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους».

Α. Με τις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας αποσκοπείται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής (ενωσιακής) αγοράς, με την καθιέρωση ενός επαρκούς και συνεκτικού πεδίου έννομης προστασίας, που θα καταστέλλει, αποτελεσματικώς, κάθε παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού...

Η έλλειψη εμπορικής ιδιότητας, ως αρνητική προϋπόθεση υπαγωγής υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου στον ν.3869/2010 για την ρύθμιση οφειλών του.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Υπ’αριθμ.: 803/2017 του Αρείου Πάγου. Με την ανωτέρω απόφασή του, ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε επί του ζητήματος: Πότε συντρέχει ή δεν συντρέχει στο υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο η ιδιότητά του ως εμπόρου, η οποία, όταν συντρέχει, αποκλείει την υπαγωγή του...

Αίτημα φυσικού προσώπου προς αστυνομική αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να του γνωστοποιηθούν, κατ’ επίκληση της διατάξεως του στοιχείου στ’ του άρθρου 7 της Οδηγίας υπ’ αριθμ. 95/46/ΕΚ, πέραν του ονοματεπωνύμου ανηλίκου προσώπου, υπαιτίου στην πρόκληση ζημιογόνου (για το αιτούν πρόσωπο) τροχαίου συμβάντος και η διεύθυνση της κατοικίας, καθώς και ο αριθμός ταυτότητάς του, προκειμένου το ζημιωθέν πρόσωπο να δυνηθεί να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεώς του. Έννοια της ως άνω διατάξεως της υπ’αριθμ.: 95/46/ΕΚ Οδηγίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: της 4ης Μαΐου του 2017 (υποθ. C-13/2016) του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) 1.Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Λετονίας υπέβαλε, προς το Δ.Ε.Ε., αίτημα προς έκδοση προδικαστικής αποφάσεως για την προσήκουσα ερμηνεία της διατάξεως του στοιχείου...