+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

ΑΠΟΦΑΣΗ:      Υπ’ αριθμ.:  620/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επελήφθη, στο πλαίσιο αναιρετικής διαδικασίας, του ζητήματος της χορηγήσεως ασφαλιστικής ενημερότητας, εξαιτίας της αρνήσεως του ασφαλιστικού φορέα να ανταποκριθεί σε αίτημα αποκτήσαντος επιχείρηση δια της μεταβιβάσεως αυτής, κατά το άρθρο 479 του Α.Κ., επειδή ο μεταβιβάσας την επιχείρηση εργοδότης όφειλε ασφαλιστικές εισφορές.

Επί του ζητήματος αυτού, αποφάνθηκε ότι, η, εν λόγω, άρνηση του διοικητικού οργάνου είναι νομικώς πλημμελής, πριν κοινοποιηθεί και στον νέο εργοδότη (τον αποκτήσαντα επιχείρηση, κατά τα ανωτέρω) σχετική πράξη, που να επέχει θέση καταλογιστικής πράξεως σε βάρος του και να προσδιορίζει το ύψος και την αιτία της σχετικής οφειλής, εις τρόπον ώστε αυτός να γνωρίζει την, κατά τον ασφαλιστικό οργανισμό, ύπαρξη και έκταση της οφειλής και να δύναται να την αμφισβητήσει, ασκώντας τα κατά νόμον ένδικα βοηθήματα.

Η διατακτική αυτή κρίση διατυπώθηκε υπό τις ακόλουθες, ενδιαφέρουσες, παραδοχές:

Πρώτον, αναφορικώς με την ευθύνη του εργοδότη που αποκτά επιχείρηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 479 του Α.Κ. έγιναν δεκτά τα παγίως νομολογημένα από τον Άρειο Πάγο, ότι δηλαδή, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται αναγκαστική εκ του νόμου σωρευτική αναδοχή χρεών και δημιουργείται παθητική εις ολόκληρον ενοχή μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.  Από αυτούς, ο μεν πρώτος ευθύνεται απεριορίστως, ο δε δεύτερος περιορισμένως, έως την αξία των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων κατά τον χρόνο της μεταβιβάσεως.

Δεύτερον, η κατά το άρθρο 39 παρ. 7 του ν. 2065/1992 ασφαλιστική ενημερότητα συνιστά μέτρο που αποβλέπει στην προστασία των συμφερόντων των ασφαλιστικών οργανισμών (ήδη, το ΕΦΚΑ) και στην έγκυρη είσπραξη των προς αυτούς οφελών.

Τρίτον, οφειλή κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών, που αποκλείει τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, είναι αυτή που προκύπτει από σχετική καταλογιστική πράξη του οικείου ασφαλιστικού φορέα, η οποία κοινοποιείται νομίμως στον βαρυνόμενο με τις εν λόγω εισφορές, τόσο στην περίπτωση που είναι ο ίδιος υπόχρεος, όσο και στην περίπτωση που, κατά τους ισχυρισμούς του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα, βαρυνόμενος είναι και άλλο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο, υπέχον εις ολόκληρον ευθύνη, όπως και ο αποκτών επιχείρηση, κατά τα ανωτέρω, εργοδότης.  Τούτο δε, καθόσον δεν έχει σημασία η τυχόν κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξεως στον πρωταρχικώς ευθυνόμενο, δεδομένου ότι, η εις ολόκληρον οφειλή αφορά την έκταση της απαιτήσεως του ασφαλιστικού φορέα και όχι τη νόμιμη διαδικασία για την απόρριψη αιτήσεως χορηγήσεως ασφαλιστικής ενημερότητας σε κάθε συγκεκριμένο οφειλέτη.

Τέταρτον, η άρνηση χορηγήσεως ασφαλιστικής ενημερότητας ανάγεται, ως διαφορά, στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία οφείλουν και αυτεπαγγέλτως να ελέγχουν τη νομιμότητα της εν λόγω αρνήσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  1. Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγούνται:

α) σε αυτούς (εργοδότες) που δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές,

β) σε αυτούς που έχουν ρυθμίσει, κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

  1. Με την υπ’ αριθμ.: ΥΑΦ.2/2000 ρυθμίζονται τα σχετικά ζητήματα με το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Παρ’ ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 6 της εν λόγω αποφάσεως η ισχύς του αποδεικτικού αυτού είναι, κατά περίπτωση, χρονικώς περιορισμένη (ετήσια, εξάμηνη, μηνιαία, μέχρι του τέλους του μήνα εκδόσεώς του), το γεγονός αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει το δικαίωμα των διαδίκων να ασκήσουν και μετά την εκπνοή του χρόνου ισχύος του αποδεικτικού, τα προβλεπόμενα από τη δικονομία ένδικα μέσα.