+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Στις 30.05.2020 δημσιεύθηκε ο υπ’ αριθμόν 4690/2020 Νόμος (Φ.Ε.Κ. Α΄ 104/30.5.2020), ο οποίος, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, λαμβανομένων υπόψιν των συνεχιζόμενων συνεπειών, που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό και στο άρθρο 74 παρ. 11, 12 και 13 του νόμου 4690/2020 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των πλειστηριασμών ανά περίπτωση.

Particularly:

α. Όλοι οι πλειστηριασμοί του διαστήματος 1.6.2020 – 31.7.2020 ματαιώνονται (Άρθρο 74 παρ. 11 εδ. γ΄ Ν. 4690/2020).

β. Ματαιωθέντες πλειστηριασμοί διαστήματος 13.3.2020 – 31.5.2020 (Άρθρο 74 παρ. 11 εδ. γ΄ Ν. 4690/2020): Τηρείται η προθεσμία του άρθρου 973 ΚΠολΔ για τη διενέργεια του πλειστηριασμού εντός 2-3 μηνών από τη δήλωση συνέχισης, η οποία πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 29or.6.2020.

γ. Ματαιωθέντες πλειστηριασμοί διαστήματος 1.6.2020 – 31.7.2020, για τους οποίους (α) δεν έχει ασκηθεί ανακοπή ή (β) η ανακοπή έχει δικαστεί και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης (Άρθρο 74 παρ. 11 εδ. α΄& β΄ του Ν. 4690/2020): Τηρείται η προθεσμία του άρθρου 973 ΚΠολΔ για τη διενέργεια του πλειστηριασμού εντός 2-3 μηνών από τη δήλωση συνέχισης, η οποία πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 29or.6.2020.

δ. Ματαιωθέντες πλειστηριασμοί διαστήματος 1.6.2020 – 31.7.2020, για τους οποίους έχει ήδη ασκηθεί ανακοπή και η συζήτησή της ματαιώθηκε λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων (Άρθρο 74 παρ. 11 εδ. α΄ & β΄ του Ν. 4690/2020): Μπορούν να επαναφερθούν με δήλωση συνέχισης, η οποία πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 29or.6.2020, διασφαλίζοντας ότι μεταξύ του χρόνου επιβολής της κατάσχεσης και της νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού τηρείται προθεσμία 7 μηνών (άρθρο 954 παρ. 2 περ. ε΄ ΚΠολΔ), χωρίς να συνυπολογίζεται το διάστημα 13.3.2020 –29.6.2020.

ε. Πλειστηριασμοί με ημερομηνία διεξαγωγής μετά την 1.9.2020, για τους οποίους δεν έχει ασκηθεί ανακοπή ( Άρθρο 74 παρ. 11 εδ. ζ΄ του Ν. 4690/2020): Διενεργούνται κανονικά στην ημερομηνία που έχουν προγραμματιστεί, χωρίς καμία αλλαγή.

στ. Πλειστηριασμοί με ημερομηνία διεξαγωγής μετά την 1.9.2020, για τους οποίους έχει ήδη ασκηθεί ανακοπή ή θα ασκηθεί ανακοπή μετά το άνοιγμα των δικαστηρίων (Article 74 Fri.. 11 v. ζ΄ του Ν. 4690/2020): Πρόκειται για περιπτώσεις, κατά τις οποίες: (α) ο οφειλέτης δεν πρόλαβε να ασκήσει ανακοπή, διότι η προθεσμία της έληγε εντός της περιόδου αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων (13.3.2020 – 31.5.2020), (β) ασκήθηκε ανακοπή, αλλά η συζήτησή της ματαιώθηκε λόγω της αναστολής. Αν ήδη εκκρεμεί ή ασκηθεί ανακοπή, ο πλειστηριασμός ματαιώνεται, εφόσον ο χρόνος διενέργειας του πλειστηριασμού δεν επαρκεί για την τήρηση: i) της προθεσμίας των 60 ημερών για τον ορισμό συζήτησης επί της ανακοπής (άρθρο 933 παρ. 3 ΚΠολΔ), ii) της προθεσμίας των 60 ημερών για την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής (άρθρο 933 παρ. 6 ΚΠολΔ).

ζ. Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 966 ΚΠολΔ, ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, εφόσον εμπίπτουν, έστω και μερικώς, εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής οι προθεσμίες των οικείων διατάξεων (Άρθρο 74 παρ. 12 του Ν. 4690/2020).

η. Οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται σύμφωνα με το άρθρο 973 ΚΠολΔ, με ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής έως τις 15.6.2020, ματαιώνονται (Άρθρο 74 παρ. 13 του Ν. 4690/2020). Τηρείται η προθεσμία του άρθρου 973 ΚΠολΔ για τη διενέργεια του πλειστηριασμού εντός 2-3 μηνών από τη δήλωση συνέχισης.