+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

ΑΠΟΦΑΣΗ : Υπ΄αριθμ : 4/2018 της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Το ζήτημα της πτωχευτικής εκποιήσεως του σήματος, ως ειδικού περιουσιακού στοιχείου του πτωχού οφειλέτη, παραπέμφθηκε στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ως νομικό ζήτημα ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, κατόπιν ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υπέρ του νόμου, κατά αποφάσεως Εφετείου. Επί του εν λόγω ζητήματος, το ουσιαστικό αυτό δικαστήριο, λαμβάνοντας, ως πραγματικό δεδομένο, την εκποίηση εμπορικού σήματος (ως σημείου διακρίσεως 53 διαφορετικών προϊόντων) πτωχής εταιρείας από τον σύνδικο της πτωχεύσεως, κατόπιν σχετικής άδειας του εισηγητή της πτωχεύσεως, έκρινε ότι, λόγω του χαρακτήρος του εμπορικού σήματος ως ειδικού περιουσιακού στοιχείου κατά την σχετική έννοια των διατάξεων του άρθρου 1022 του ΚΠολΔ, έπρεπε, κατ΄ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, να ληφθεί σχετική άδεια από το πτωχευτικό δικαστήριο, μη αρκούσης της χορηγηθείσης σχετικής άδειας από τον εισηγητή της πτωχεύσεως.

Ο Άρειος Πάγος, σε πλήρη Ολομέλεια, εξέδωσε, ομοφώνως, αντίθετη απόφαση, κρίνοντας ότι, δεν τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής, στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, οι διατάξεις του άρθρου 1022 του ΚΠολΔ και, συνεπώς, το εμπορικό σήμα, ως άυλο περιουσιακό στοιχείο, εκποιείται χωρίς, προς τούτο, να απαιτείται σχετική άδεια του πτωχευτικού δικαστηρίου, όπως προβλέπεται για την εκποίηση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρονται, ενδεικτικώς, στο άρθρο 1022 του ΚπολΔ (δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, επικαρπίας, απαιτήσεων κατά τρίτων, μη εξαρτωμένων από αντιπαροχή κ.λ.π.).

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο, προς θεμελίωση και τεκμηρίωση της εν θέματι αποφάσεώς του, αξιολόγησε τον χαρακτήρα της πτωχεύσεως, ως θεσμού καθολικής συλλογικής αναγκαστικής εκτελέσεως, που καταλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας του πτωχού και δεσμεύει όλους τους πιστωτές αυτού. Προσθέτως, έλαβε υπ΄ όψιν του τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007), όπως ισχύει και κατέληξε στην παραδοχή ότι, και το σήμα, υπό την έννοια εμπορεύματος και κινητού περιουσιακού στοιχείου της πτωχεύσεως, εκποιείται στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται σχετική άδεια του πτωχευτικού δικαστηρίου, κατόπιν σχετικής αδείας του εισηγητή της πτωχεύσεως. Υπό τα ως άνω δεδομένα και της ευκρινούς διαφοροποιήσεως, κατ΄ έννοια και σκοπό, της αναγκαστικής εκτελέσεως κατ΄ άρθρο 1022 του ΚΠολΔ, από την πτωχευτική εκτέλεση, υπό υπό τον ως άνω χαρακτήρα, κρίθηκε ότι, δεν υφίσταται, για το κρίσιμο ζήτημα, κενό δικαίου στον Πτωχ.Κ. και, συνεπώς, δεν δικαιολογείται προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 1022 του ΚΠολΔ για την κάλυψη κενού της πτωχευτικής νομοθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ως άνω αρεοπαγητική απόφαση, ενοποιεί και σταθεροποιεί την νομολογία των ουσιαστικών δικαστηρίων σε μία βάση λειτουργική και εναρμονισμένη προς τη φύση και τον σκοπό της πτωχευτικής εκτελέσεως.

Η δοθείσα λύση αναδεικνύεται ως υπαγορευμένη βάσει των σχετικών διατάξεων του Πτωχ.Κ., όπως αναμορφώθηκαν με τις τελευταίες τροποποιήσεις του δυνάμει των νόμων υπ΄ αριθμ : 4446/2016, και 4472/2017. Με τις διατάξεις αυτές, αφενός, ενδυναμώνεται ο ρόλος του εισηγητή της πτωχεύσεως και, αφετέρου, δεν απαιτείται άδεια του πτωχευτικού δικαστηρίου, ούτε για την εκποίηση των ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας, αλλ΄ ούτε και στις περιπτώσεις εκποιήσεως της επιχειρήσεως του οφειλέτη, ως συνόλου, με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Άλλωστε, η πτώχευση, ως θεσμός αναγκαστικού δικαίου και δημοσίας τάξεως, δομείται, ουσιαστικώς και διαδικαστικώς, προς ένα βασικό σκοπό, αυτόν της ικανοποιήσεως όλων των δανειστών μέσω της ρευστοποιήσεως της πτωχευτικής περιουσίας ή κατ΄ άλλον τρόπο (εξυγιάνσεως, αναδιαρθρώσεως) σύμφωνα με την αρχή της ισότητας ή της σύμμετρης ικανοποιήσεως των πιστωτών, εν αντιθέσει με την αρχή της προτεραιότητας, που χαρακτηρίζει, με τα στοιχεία της ατομικότητας και ειδικότητας, την αναγκαστική εκτέλεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1022 επ. του ΚΠολΔ. Πάντα δε ταύτα, προκειμένου να αποφεύγεται η διάσπαση της ενότητας και της αρμονίας της πτωχευτικής διαδικασίας και να επιταχύνεται ο ρυθμός της.