+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Α. Κατά την οικεία εισηγητική έκθεση του ν. 4548/2018, με τις διατάξεις αυτού αναμορφώνεται ριζικώς, η περί ανωνύμων εταιρειών κείμενη νομοθεσία, αληθώς δε και κατ’ ουσίαν, οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του εν θέματι νόμου. Παραλλήλως, στις διατάξεις του νόμου αυτού εντάσσονται διατάξεις ειδικών νομοθετημάτων και κανόνων της Ενωσιακής Νομοθεσίας, ενώ αποτελούν στοιχεία των οικείων ρυθμίσεων και διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Πτωχευτικού Κώδικα. Συνάμα, στον νέο νόμο εμπεριέχονται διατάξεις αυτές του άρθρου 183 παρ. 1, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να ενσωματώνονται στα καταστατικά, υφισταμένων κατά τη δημοσίευσή του ανωνύμων εταιρειών (α.ε.), ορισμένες ρήτρες. Η δυνατότητα αυτή υλοποιείται με την τροποποίηση των καταστατικών, κατόπιν σχετικής αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, για τη λήψη δε της αποφάσεως αυτής προβλέπεται προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη της ισχύος του νόμου, ήτοι από 1th January 2019.

Β. Οι ρήτρες, που δύνανται οι ανώνυμες εταιρείες να επιλέξουν και να εντάξουν στα καταστατικά τους, προβλέπονται από τις ακολούθως παρατιθέμενες και επισυναπτόμενες διατάξεις:

1) Άρθρ. 21 παρ. 3. 2) Άρθρ. 24 παρ. 1 και 2. 3) Άρθρ. 26 παρ. 1 και 5. 4) Άρθρ. 27 παρ. 4. 5) Άρθρ. 32 παρ. 1. 6) Άρθρ. 33 παρ. 3. 7) Άρθρ. 38 παρ. 1 και 2. 8) Άρθρ. 39 παρ. 1. 9) Άρθρ. 40 παρ. 4 και 5. 10) Άρθρ. 41 παρ. 2. 11) Άρθρ. 43 παρ. 1, 2, 3 και 4. 12) Άρθρ. 45 παρ. 2. 13) Άρθρ. 59 παρ. 2. 14) Άρθρ. 75 παρ. 4. 15) Άρθρ. 76 παρ. 3. 16) Άρθρ. 77 παρ. 3 και 4. 17) Άρθρ. 79 παρ. 1. 18) Άρθρ. 80 παρ. 1 και 2. 19) Άρθρ. 82 παρ. 2. 20) Άρθρ. 83 παρ. 3. 21) Άρθρ. 85 παρ. 1 και 2. 22) Άρθρ. 87 παρ. 1, 2, 4 και 5. 23) Άρθρ. 90 παρ. 2 και 4. 24) Άρθρ. 91 παρ. 4. 25) Άρθρ. 92 παρ. 2. 26) Άρθρ. 97 παρ. 1 και 2. 27) Άρθρ. 100 παρ. 3 και 4. 28) Άρθρ. 104 παρ. 1. 29) Άρθρ. 109 παρ. 1 και 2. 30) Άρθρ. 110 παρ. 1. 31) Άρθρ. 115 παρ. 1. 32) Άρθρ. 119 παρ. 5. 33) Άρθρ. 120 παρ. 1 και 3. 34) Άρθρ. 122 παρ. 2. 35) Άρθρ. 124 παρ. 2, 3, 4 και 7. 36) Άρθρ. 125 παρ. 1. 37) Άρθρ. 126 παρ. 1. 28) Άρθρ. 127 παρ. 3. 39) Άρθρ. 128 παρ. 2. 40) Άρθρ. 130 παρ. 5. 41) Άρθρ. 132 παρ. 3. 42) Άρθρ. 135 παρ. 1. 43) Άρθρ. 141 παρ. 11 και 13. 44) Άρθρ. 142 παρ. 3. 45) Άρθρ. 166 παρ. 6 και 46) Άρθρ. 167 παρ. 2.