+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Στις 30.05.2020 δημοσιεύθηκε ο υπ’ αριθμόν 4690/2020 Νόμος (Φ.Ε.Κ. Α΄ 104/30.5.2020), ο οποίος ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, ζητήματα σχετικά με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:

  • Για τα χρονικά διαστήματα από την 1or έως και τις 15 Ιουλίου 2020 και από την 1or έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, τα τμήματα εκάστου δικαστηρίου και ο τρόπος συγκρότησής τους, ο αριθμός των δικασίμων και των υποθέσεων κάθε μίας δικασίμου, καθώς και η κατανομή των υποθέσεων στα τμήματα ορίζονται με πράξη του οργάνου διοίκησης εκάστου δικαστηρίου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων για τα θέματα αυτά στον Κανονισμό του.
  • Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας (13.3.2020 – 31.5.2020) δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται, για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. Κατ’ εξαίρεση και προς αποφυγή κινδύνου συνωστισμών, προβλέπεται η παράταση προθεσμιών κατάθεσης προτάσεων, ενδίκων μέσων και πρόσθετων λόγων για επιπλέον τριάντα ημέρες από την άρση της αναστολής.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή μέχρι και τις 31.5.2020, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2020 έως 15.7.2020 ή από 1.9.2020 έως 15.9.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  • Παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την δικάσιμο που θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ισχύς των προσωρινών διαταγών κλπ, που αφορούν σε αναστολή εκτελεστότητας.
  • Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση θα ισχύει για αγωγές που κατατίθενται από την 1or.7.2020 κι έπειτα (η αρχική προθεσμία ήταν μέχρι 15 Μαρτίου).
  • Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συμπληρώνεται με τα επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.