+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână
  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4554/2018 θεσμοθετείται και ευθύνη του προσώπου, νομικού ή φυσικού, που στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας αναθέτει σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου.

Ως έργο (άρθρ. 681 ΑΚ), σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, νοείται: «Κάθε τελικό αποτέλεσμα εργασίας και δραστηριότητας του εργολάβου στο οποίο απέβλεψαν τα μέρη της συμβάσεως», δηλαδή ο εργοδότης κύριος του έργου, στον οποίο θα παραδοθεί υπό τη μορφή αποτελέσματος εργασίας, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, κατά τις καταστατικές διατάξεις που την διέπουν και ο αναλαμβάνων την εκτέλεση του έργου, εργολάβος (ή και υπεργολάβος, κατά περίπτωση).

Το έργο, υπό τη μορφή του, κατά τα ανωτέρω, τελικού αποτελέσματος, εκτελείται με την παράδοσή του στον εργοδότη (αναθέτοντα κατά τον ν. 4554/2018), υπό την έννοια ότι προσπορίζεται σ’ αυτόν, όπως συμφωνήθηκε (π.χ. συγκεκριμένη κατασκευή που εξυπηρετεί επιχειρηματική ανάγκη του αναθέτοντος, σύνταξη μελέτης συντήρησης μηχανολογικής εγκαταστάσεως, τελική θεραπεία ασθενούς, ειδική μορφή έργου, εκτέλεση μεταφοράς υλικών, καθαριότητας χώρου, υπηρεσιών εστίασης, διαφήμιση, εξεύρεση στελέχους επιχειρήσεως, κλπ.) και αυτός (εργοδότης) το θέτει στη σφαίρα εξουσιάσεώς του (το απολαμβάνει).

  1. Στη σύμβαση εκτελέσεως έργου, υπό την προεκτεθείσα έννοια του οικείου όρου (εκτέλεση-παράδοση του συμφωνηθέντος έργου από τον εργολάβο στον εργοδότη, καταβολή από τον τελευταίο της συμφωνηθείσης αμοιβής, ως κύρια χαρακτηριστικά της συμβάσεως αυτής), δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, το δε κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι, οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στο τελικό αποτέλεσμα της εργασίας και όχι, όπως, επί συμβάσεως εργασίας, σ’ αυτήν καθ’ εαυτήν την εργασία, που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου, του οποίου η πραγμάτωση επιφέρει τη λύση της οικείας συμβάσεως.  Σε κάθε περίπτωση, τη μίσθωση έργου χαρακτηρίζει η έλλειψη εξαρτήσεως του εργολάβου από τον εργοδότη, αφού ο πρώτος έχει την πρωτοβουλία στην εκτέλεση του έργου, επιλέγοντας τον χρόνο και τρόπο εκτελέσεώς του, μέσα στις συμβατικές προθεσμίες, χωρίς να υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες του κυρίου του έργου (αναθέτοντος) και χωρίς να υπόκειται στον έλεγχό του.

 

  1. Αντιθέτως, επί συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας (άρθρ. 648 επ. ΑΚ) τα μέρη αποβλέπουν μόνο στην παροχή αυτής, καθ’ εαυτήν, ο δε εργαζόμενος τελεί σε προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη του (αυτή είναι η κυριολεκτική και η μόνη ιδιότητα και όχι του αναθέτοντος ή κυρίου του έργου, αφού δεν συμφωνείται εκτέλεση έργου, αλλά μόνο παροχή εργασίας), η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμά του να δίνει οδηγίες δεσμευτικές για τον εργαζόμενο ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμορφώσεώς του προς αυτές.

 

  1. Τέλος, σημειώνεται ότι, ακόμη και αν στη σύμβαση έργου, συμφωνηθεί ο εργολάβος να εκτελεί το έργο κατά τους, από κοινού με τον κύριο-αναθέτοντα, καθορισθέντες όρους ή να παρέχει τις υπηρεσίες του σε καθορισμένο τόπο και χρόνο, ακόμη και σε χώρο του εργοδότη, αυτό δεν καθιστά τη σύμβαση, σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.-