+40 37 217 17 52 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână
  1. Cu dispozițiile articolului 9 din n.4554 / 2018 și responsabilitatea instituționalizată a persoanei, juridice sau fizice, că, în afaceri Activitatea delegat la o altă persoană (fizică sau juridică) efectuează lucrări proiect sau departament.

Ca un proiect (Art. 681 Cod civil), potrivit jurisprudenței constante a Curții Supreme înseamnă "Fiecare rezultat final muncă și activitatea contractorului care au ca scop părțile contractului“, adică dezvoltator angajator, care vor fi livrate sub formă de rezultate de lucru în contextul activității în cadrul prevederilor legale care guvernează și execută, contractantul proiectului (sau subcontractant, dacă este cazul).

Lucrarea sub forma, ca mai sus, de ieșire, se realizează prin livrare angajatorul (contractant când n. 4554/2018), ceea ce înseamnă că după cum sa convenit în acesta revine (de exemplu, o structură specifică care servește nevoie de afaceri de contractare, elaborare studiu de servicii de inginerie a plantelor, un tratament final al unui pacient, specific proiect de forma, executarea transportului de materiale, de curățare spațiu, catering, publicitate, găsirea de tulpina de afaceri, etc) și el (angajator) va face exousiaseos sfera (se bucura de ea).

  1. În contractul de implementare a proiectului în conformitate cu sensul de mai sus a termenului (executie-livrare proiectul convenit de către contractant pentru angajator, plată από τον τελευταίο της συμφωνηθείσης αμοιβής, ως κύρια χαρακτηριστικά της συμβάσεως αυτής), δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, το δε κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι, οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στο τελικό αποτέλεσμα της εργασίας και όχι, όπως, επί συμβάσεως εργασίας, σ’ αυτήν καθ’ εαυτήν την εργασία, που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου, του οποίου η πραγμάτωση επιφέρει τη λύση της οικείας συμβάσεως. Σε κάθε περίπτωση, τη μίσθωση έργου χαρακτηρίζει η έλλειψη εξαρτήσεως του εργολάβου από τον εργοδότη, αφού ο πρώτος έχει την πρωτοβουλία στην εκτέλεση του έργου, επιλέγοντας τον χρόνο και τρόπο εκτελέσεώς του, μέσα στις συμβατικές προθεσμίες, χωρίς να υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες του κυρίου του έργου (αναθέτοντος) και χωρίς να υπόκειται στον έλεγχό του.

  1. Αντιθέτως, επί συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας (άρθρ. 648 επ. ΑΚ) τα μέρη αποβλέπουν μόνο στην παροχή αυτής, καθ’ εαυτήν, ο δε εργαζόμενος τελεί σε προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη του (αυτή είναι η κυριολεκτική και η μόνη ιδιότητα και όχι του αναθέτοντος ή κυρίου του έργου, αφού δεν συμφωνείται εκτέλεση έργου, αλλά μόνο παροχή εργασίας), η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμά του να δίνει οδηγίες δεσμευτικές για τον εργαζόμενο ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμορφώσεώς του προς αυτές.

  1. În cele din urmă, este de remarcat faptul că, chiar și în cazul în care contractul de proiect, convenit de contractor pentru a efectua lucrările în ele, împreună cu principalele-contractare, stabilit în cadrul său sau de a presta servicii într-un timp desemnat și locul, chiar și în zona angajatorului , acest lucru nu face contractul, convenție ergasias.- dependente