+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

ΑΠΟΦΑΣΗ: Από 14-3-2019 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) επί της υποθέσεως C-21/2018.

  1. Το Δ.Ε.Ε. επελήφθη υποβληθέντος σε αυτό προδικαστικού ερωτήματος, αντιστοιχούντος στο ως άνω θέμα, υπό το ακόλουθο ιστορικό. Το Εφετείο Στοκχόλμης, που υπέβαλε το ως άνω ερώτημα, προβληματίστηκε για το αν αποτελεί κοινοτικό σήμα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, στοιχείο ε’, σημείο iii του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, (όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) σημείο, το οποίο συνίσταται σε διακοσμητικό δισδιάστατο σχέδιο τοποθετημένο σε προϊόντα, όπως ένα ύφασμα ή ένα χαρτί. Το ερώτημα αυτό αποτελούσε το αντικείμενο δίκης, που άνοιξε με αγωγή εταιρείας, εμπορευόμενης έπιπλα και υφάσματα επίπλωσης, καθώς και αντικείμενα διακοσμήσεως. Επί των προϊόντων της αυτών (υπαγομένων σε διάφορες κλάσεις) η ενάγουσα εταιρεία είχε επιθέσει, ως κοινοτικό σήμα, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), εικονιστικό σήμα, συνιστάμενο σε δισδιάστατο διακοσμητικό σχέδιο ενός υφάσματος ή χαρτιού.
  2. Το Δ.Ε.Ε. με την ανωτέρω απόφασή του, ασκώντας τη δικαιοδοτική αρμοδιότητά του αναφορικώς με την ερμηνεία της ανωτέρω διατάξεως του Καν. (ΕΚ) 207/2009, όπως ισχύει, διέλαβε στην απόφασή του, περί την έννοια της διατάξεως αυτής, τις ακόλουθες ενδιαφέρουσες παραδοχές:

α) Κατά την κρίσιμη, εν λόγω, διάταξη, δεν γίνονται δεκτά προς καταχώρηση, μεταξύ άλλων, σήματα που αποτελούνται, αποκλειστικά, από το σχήμα που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν, συντρέχοντος απολύτου λόγου απαραδέκτου.

β) Η έννοια του σχήματος δεν αντιστοιχεί σε θεσμοθετημένο ορισμό, βάσει σχετικής διατάξεως Ενωσιακής Νομοθεσίας. Έχει όμως διαπλασθεί, νομολογιακώς, με αποφάσεις του Δ.Ε.Ε., η έννοια αυτή ως σύνολο γραμμών ή περιγραμμάτων, που οριοθετεί το οικείο προϊόν στον χώρο.

γ) Η εφαρμογή ορισμένου χρώματος σε συγκεκριμένη θέση ενός προϊόντος, δεν σημαίνει ότι, το επίμαχο σημείο αποτελείται από «σχήμα» κατά την έννοια της ως άνω κρίσιμης διατάξεως, όταν η καταχώριση του σήματος δεν αποβλέπει στην προστασία του σχήματος του προϊόντος ή τμήματος του προϊόντος, αλλά μόνο στην προστασία της χρησιμοποιήσεως ενός χρώματος σε συγκεκριμένη θέση του εν λόγω προϊόντος.

δ) Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι, ένα σημείο, που συνίσταται σε διακοσμητικό δισδιάστατο σχέδιο, συγχέεται με το σχήμα του προϊόντος, όταν το σημείο αυτό είναι τοποθετημένο σε προϊόντα, όπως ένα ύφασμα ή ένα χαρτί, των οποίων το σχήμα διαφέρει από το εν λόγω διακοσμητικό σχέδιο.

Βάσει των ως άνω παραδοχών το Δ.Ε.Ε., ερμηνεύοντας την ως άνω διάταξη, αποφάνθηκε ότι, το κατά τα ανωτέρω καταχωρισθέν κοινοτικό σήμα, δεν εμπίπτει στην έννοια του σχήματος και, συνεπώς, έχει τα χαρακτηριστικά νομίμως καταχωρισθέντος κοινοτικού σήματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ο προαναφερόμενος Κανονισμός.

Note

Το κοινοτικό σήμα, αναγκαίο για την άσκηση, εκ μέρους των επιχειρήσεων, της οικονομικής τους δραστηριότητας, χωρίς εμπόδια, στο σύνολο της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτάται μόνο δια της καταχωρήσεώς του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στον ως άνω Κανονισμό.

Το κοινοτικό δίκαιο περί σημάτων δεν αντικαθιστά τα δίκαια περί σημάτων των κρατών μελών και, υπό την έννοια αυτή, δεν υφίσταται λόγος, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο έδαφος της Ε.Ε., να υποχρεούνται να καταθέτουν τα σήματά τους ως Κοινοτικά.

Τέλος, η ως άνω απόφαση του Δ.Ε.Ε. αποτελεί πυξίδα αυθεντικής ερμηνείας της διατάξεως του άρθρου 123 παράγ. 1 περίπτ. ε’, του ν. 4072/2012, όπως ισχύει, κατά την οποία, συντρέχει απόλυτος λόγος απαραδέκτου και δεν καταχωρίζονται, ως σήματα, σημεία τα οποία: «α. ……. ε. συνίστανται αποκλειστικά από σχήμα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος …. ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν ……»._