+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104 30-5-2020) που αφορά στην «Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται τα σχετικά με την  καταβολή μειωμένου (κατά 40%,μισθώματος) ως εξής :

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Ι. Δικαιούχοι καταβολής μειωμένου μισθώματος για τον μήνα Μάιο

 

 1. Επιχειρήσεις που εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή και πληττόμενες επιχειρήσεις (καθώς και εργαζόμενοι σε αυτές που τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας).

Επεκτείνεται και για τον μήνα Μάιο η δυνατότητα καταβολής μειωμένου, κατά 40%, μισθώματος, για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής και κατά τον μήνα Μάιο, καθώς και στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

 

Ως «πληττόμενες επιχειρήσεις» νοούνται αυτές των οποίων ο ΚΑΔ έχει υπαχθεί σε αυτούς των πληττομένων, σύμφωνα με Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

 

 1. Εργαζόμενοι στις ανωτέρω επιχειρήσεις και εξαρτώμενα μέλη

Δικαιούχοι καταβολής μειωμένου μισθώματος, σε περίπτωση μίσθωσης α’ κατοικίας, είναι επίσης οι εργαζόμενοι στις ανωτέρω επιχειρήσεις (ή η σύζυγοί τους), εφόσον η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου  έχει ανασταλεί λόγω των μέτρων αποφυγής διασποράς του Covid 19.

 

Περαιτέρω το δικαίωμα επεκτείνεται και σε μισθώσεις τέκνων – προστατευομένων μελών των ανωτέρω εργαζομένων, εφόσον φοιτούν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

 

 1. Ναυτικοί σε αναστολή σύμβασης ναυτολόγησης

Δικαιούχοι καταβολής μειωμένου μισθώματος είναι και οι ναυτικοί (και οι σύζυγοί τους) των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή κατά τον μήνα Μάιο.

 

ΙΙ. Δικαιούχοι καταβολής μειωμένου μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο και μέχρι τον μήνα Αύγουστο

 

Τα ανωτέρω φυσικά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις σε αναστολή, επιχειρήσεις πληττόμενες, εργαζόμενοι σε αναστολή και εξαρτώμενα μέλη και ναυτικοί), θα απολαμβάνουν το δικαίωμα καταβολής μειωμένου μισθώματος και για τον μήνα Ιούνιο και μέχρι, ενδεχομένως και τον μήνα Αύγουστο, υπό τις εξής προϋποθέσεις.

 1. Επιχειρήσεις σε αναστολή. Εφόσον εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής.

 

 

 1. Πληττόμενες επιχειρήσεις. Εφόσον ο ΚΑΔ τους υπάγεται στις πληττόμενες, σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν και θα περιλαμβάνουν κατάλογο ΚΑΔ ανά κλάδο και ανά μήνα.

 

 1. Εργαζόμενοι, σύζυγοί τους, προστατευόμενα μέλη και ναυτικοί. Εφόσον εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή σύμβασης εργασίας

 

Υπενθυμίζουμε ότι η καταβολή μειωμένου μισθώματος από δικαιούμενους προς τούτο, δεν γεννά, εις βάρος τους, δικαίωμα καταγγελίας ή άλλες αστικές αξιώσεις για τον εκμισθωτή και επίσης ότι το τέλος χαρτοσήμου ή, αντίστοιχα, ο ΦΠΑ, υπολογίζονται επί του μειωμένου μισθώματος.

 

Β. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Όσον αφορά τους εκμισθωτές, οι οποίοι δεν εισέπραξαν το σύνολο του αρχικά οφειλόμενου μισθώματος  κατά την διάρκεια ισχύος του μέτρου περί καταβολής μειωμένου μισθώματος, προβλέπονται τα εξής :

 

 1. Τα ποσά των μισθωμάτων που δεν εισπράχθηκαν δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν φορολογούνται.
 2. Παρέχεται έκπτωση φόρου ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων (δηλαδή των μισθωμάτων που εισέπραξαν). Η έκπτωση αυτή θα παρασχεθεί σε οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς την φορολογική διοίκηση από την 7.2020 και μετά.
 3. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων προς την φορολογική διοίκηση (και αναστέλλεται η είσπραξη των αντίστοιχων οφειλών τους), ως εξής :
 • Για όσους εισέπραξαν μειωμένα μισθώματα κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, για τις οφειλές τους που ήταν καταβλητέες στους μήνες αυτούς, η προθεσμία καταβολής μετατίθεται για την 31.8.2020
 • Για όσους εισέπραξαν μειωμένα μισθώματα κατά τον μήνα Μάιο, για τις οφειλές τους που ήταν καταβλητέες εντός του μήνα αυτού, η προθεσμία καταβολής μετατίθεται για την 30.9.2020
 • Για όσους θα εισπράξουν μειωμένα μισθώματα κατά τον μήνα Ιούνιο, για τις οφειλές τους που ήταν καταβλητέες εντός του μήνα αυτού, η προθεσμία καταβολής μετατίθεται για την 30.10.2020.
 1. Εάν οι εκμισθωτές έχουν ήδη καταβάλει τις ανωτέρω οφειλές τους ή αν τις καταβάλουν στην αρχική προθεσμία (χωρίς δηλαδή να κάνουν χρήση της παράτασης), ποσοστό 25% των καταβληθέντων οφειλών θα συμψηφιστούν με μελλοντικές οφειλές τους προς την φορολογική διοίκηση (πλην οφειλών ΦΠΑ και από παρακρατούμενους φόρους), με καταληκτική ημερομηνία από την 31.07.2020 και μετά.