+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Οι βασικές αλλαγές που επέφερε ο Ν.4727/2020 για την Ψηφιακή  Διακυβέρνηση στους Κώδικες Πολιτικής και Διοικητικής Δικονομίας και Διοικητικής Διαδικασίας

*********

Στις 23/9/2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση που επιφέρει σημαντικές αλλαγές, ως προς τα ηλεκτρονικά έγγραφα :

  • Κύρος και αποδοχή δημόσιων ηλεκτρονικών εγγράφων

Καθιερώνει την υποχρεωτική αποδοχή των πρωτότυπων ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων  από τους φορείς του δημοσίου τομέα, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιώ,ν καθώς και την υποχρεωτική αποδοχή εκτύπωσης αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο (άρθρο 14 ).

  • Ιδιωτικά ηλεκτρονικά έγγραφα

Παράλληλα, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης, το κύρος και η αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία πλέον γίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά την ηλεκτρονική διακίνησή τους, εφόσον εκδίδονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας.

Ομοίως προς τα δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, θεσπίζεται η  υποχρεωτική αποδοχή της εκτύπωσης των ιδιωτικών ηλεκτρονικών εγγράφων που φέρουν εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Η επικύρωση ηλεκτρονικού ψηφιακού εγγράφου πρέπει να γίνεται μέσω της διαπίστωσης της ταύτισης του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 15)

  • Δικονομικές ρυθμίσεις για τα ηλεκτρονικά έγγραφα

Ο Ν. 4727/2020  ορίζει ότι ηλεκτρονικό έγγραφο που φέρει απλή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του εκδότη του αποτελεί μηχανική απεικόνιση, κατά την έννοια του άρθρου 444 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, με απλή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, εκτιμώνται ελεύθερα, ως νόμιμα αποδεικτικά μέσα κατά τις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις.

Για να θεωρηθεί ένα ηλεκτρονικό έγγραφο, ως νομικά ισοδύναμο με ένα χειρόγραφο έγγραφο που φέρει ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, κατά την έννοια του άρθρου 160 του Αστικού Κώδικα και του Άρθρου 443 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, απαιτείται αυτό να φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα, (άρθρο 16).

Περαιτέρω, ο Ν. 4727/2020 θεσπίζει την αποδοχή της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά στις περιπτώσεις που απαιτείται επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής, τροποποιώντας σχετικά το άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 100).

Τέλος, με τον Ν. 4727/2020 εξισώνονται  τα ηλεκτρονικά έγγραφα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφά τους ως προς τη χρήση τους σαν αποδεικτικά μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και της διοικητικής διαδικασίας, με την αντίστοιχη σχετική  τροποποίηση των  άρθρων 438 και 449 του ΚΠολΔ και 171 και 173 του ΚΔΔ (άρθρα 101 και 102).