Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές

18 Αυγούστου, 2021

Δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 143/Τ.Α’/13.08.2021) με την οποία συγκεκριμενοποιήθηκε μεγάλο μέρος των ήδη ανακοινωθέντων εκτάκτων μέτρων για την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και κυρίως για την πρώτη αρωγή, που θα χορηγηθεί σε πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιήλθαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά και για την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, θα χορηγηθούν ενδεικτικά στους πληγέντες:

✔ ΠΡΩΤΗ ΑΡΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
  • Θα καταβληθούν χρηματικά ποσά 14.000 ή 8.000 ή 3.000 ευρώ για ζημιές τόσο σε επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και σε κατοικίες – αλλά και σε λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης– ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης που έχουν υποστεί και την καταλληλότητα ή μη προς χρήση τους, ενώ το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό των 120.000 ευρώ.
  • Η παροχή της πρώτης αρωγής θα δοθεί σε ιδιοκτήτες που έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα των ακινήτων, σύμφωνα με την τελευταία δήλωση στο έντυπο Ε9, το ύψος της οποίας δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 80% της κατά πλήρη κυριότητας αξίας του ακινήτου (όπως υπολογίζεται για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
  • Η έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί σε κτιριακές εγκαταστάσεις που δεν είναι εγκαταλελειμμένες και – εφόσον πρόκειται για ακίνητα ιδιοκτησίας επιχειρήσεων- σε επιχειρήσεις που είναι ενεργές στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.
✔ ΠΡΩΤΗ ΑΡΩΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ
  • Θα καταβληθούν χρηματικά ποσά 6.000 ή 4.000 ή 2.000 ευρώ ανά κατοικία ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης που έχουν υποστεί και την καταλληλότητα και επικινδυνότητα ή μη προς χρήση τους τόσο για την κύρια όσο και για τη δευτερεύουσα κατοικία στον πλήρως κύριο ή τον επικαρπωτή ή μισθωτή, με εξαίρεση το μισθωτή βραχυχρόνιας μίσθωσης.
✔ ΠΡΩΤΗ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
  • Θα καταβληθούν σε πληγείσες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα χρηματικά ποσά 8.000 ή 4.000 ή 2.000 ευρώ ανά επιχείρηση ή φορέα ανάλογα με τη σοβαρότητα των υλικών ζημιών που έχουν υποστεί και τη δυνατότητα ή μη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Θα καταβληθούν σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν υποστεί υλικές ζημίες στις εγκαταστάσεις τους ή δεν έχουν εγκαταστάσεις και έχουν υποστεί ζημίες σε πολυετείς καλλιέργειες χρηματικά ποσά 4.000 ή 2.000 ή 1.000 ευρώ ανά αγροτική εκμετάλλευση για καλλιέργειες στις οποίες έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων ή 10έως 50 στρεμμάτων ή για μικρότερες καλλιέργειες αντίστοιχα.
✔ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021, 2022 ΚΑΙ 2023
  • Χορηγείται τόσο για ακίνητα, που βρίσκονται σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας (που τα χαρακτηρίζει επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση) ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όσο και για αγροτεμάχια των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι κάτοχοι βεβαίωσης καταστροφής, εφόσον ανήκουν κατά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα στον υπόχρεο σε φόρο και τα ανωτέρω έγγραφα έχουν ημερομηνία έκδοσης έως την 28.2.2022.
✔ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ

Οικονομική ενίσχυση 6.000 ευρώ θα χορηγηθεί από τον ΟΠΕΚΑ σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών και νοσηλεύτηκαν για διάστημα μεγαλύτερο των 48 ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

 

Επιπλέον με την ανωτέρω Πράξη προβλέφθηκε:

✔ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Αρκεί η υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr» για την πληρωμή στους δικαιούχους  όλων των ως άνω οικονομικών ενισχύσεων από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών αφού γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων με κωδικούς taxinet με καταβολή στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό τους.

✔ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Αφορολόγητες, ανεκχώρητες, ακατάσχετες και μη υποκείμενες σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά θα είναι οι ανωτέρω οικονομικές ενισχύσεις.

✔ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Επιστρέφονται υποχρεωτικά προς το Ελληνικό Δημόσιο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ τα χορηγηθέντα ποσά των ανωτέρω ενισχύσεων σε περίπτωση που ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος ή προέβη σε ψευδή δήλωση ή δεν  τήρησε τους όρους της ως άνω Πράξης.

*Σημειώνεται πως οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για την αίτηση και τη διαδικασία πληρωμής θα καθοριστούν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
*Οι δύο ψηφιακές πλατφόρμες «arogi.gov.gr» για την υποβολή των αιτήσεων –υπεύθυνων δηλώσεων των ενδιαφερομένων προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις και «e-dorees.gov.gr» για την κατάθεση δωρεών (προσφορών σε χρήματα και είδος) ξεκίνησαν να βρίσκονται σε λειτουργία την 18 Αυγούστου 2021.
*Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των ενδιαφερομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα «arogi.gov.gr» είναι η 30/09/2021.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter