• Ελληνικά

Ένταξη δήλωσης επιδόματος λοχείας στην ψηφιακή δήλωση γέννησης

5 Αυγούστου, 2022

Στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 4961/2022 που δημοσιεύτηκε την 27 Ιουλίου 2022 (ΦΕΚ 146/Τ.Α’/27.7.2022) σχετικά με τις « Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» προβλέφθηκε – μετά από προσθήκη νέου εδαφίου στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 που αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήμα –  για τις ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ η δυνατότητα ένταξης της δήλωσης επιδόματος λοχείας που υποβάλλουν ηλεκτρονικά    στην υποβολή της  δήλωσης της γέννησης του τέκνου τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στο υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού, με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, αλλά και την αποφυγή καθυστερήσεων για τους πολίτες και ειδικότερα για τις ασφαλισμένες εργαζόμενες μητέρες.

✔ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

– Οι ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων[1].

Επίδομα μητρότητας χορηγείται στην εργαζόμενη κατά το χρόνο της άδειας μητρότητας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 16 εβδομάδων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης.

– Το ειδικό επίδομα μητρότητας καταβάλλεται από το φορέα ασθένειας εφόσον η ασφαλισμένη έχει συμπληρώσει 200 ημέρες στην ασφάλιση του φορέα κατά τα δύο έτη που προηγούνται της ημερομηνίας απαλλαγής από την εργασία και ισούται με το ποσό του επιδόματος ασθενείας του κάθε φορέα[2].

– Το ειδικό επίδομα μητρότητας και το επίδομα μητρότητας εξασφαλίζουν στην εργαζομένη αποδοχές τουλάχιστον ίσες με αυτές που θα λάμβανε σε περίπτωση αποχής από την εργασία της λόγω αναρρωτικής άδειας.

✔ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ηλεκτρονική αίτηση για τα ανωτέρω επιδόματα υποβάλλεται εντός προθεσμίας 8 μηνών από τη γέννηση του τέκνου, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.

✔ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΛΟΧΕΙΑΣ

Οι ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης του επιδόματος λοχείας και δήλωση γέννησης του τέκνου τους.

✔ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

– Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται από την ασφαλισμένη για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας και του ειδικού επιδόματος μητρότητας στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, η ηλεκτρονική αίτηση  χορήγησης του επιδόματος  λοχείας και η δήλωση γέννησης του τέκνου μπορούν να υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στο υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών.

– Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ την προβλεπόμενη βεβαίωση αποχής από την εργασία.

– Η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται μέσω διασύνδεσης του e-ΕΦΚΑ με το Σύστημα ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Μητρώο Πολιτών.

✔ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών

– Αποφυγή καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας των πολιτών και ειδικότερα των ασφαλισμένων μητέρων

– Εξοικονόμηση χρόνου

✔ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτών ορίζεται η 27.7.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

       

*Τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος λοχείας,  την εφαρμογή και το χρόνο έναρξης της σχετικής διαδικασίας, όπως και την δήλωση γέννησης τέκνου, θα προβλέψουν Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

 

[1] Άρθ. 11 του π.δ. 176/1997 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθ. 2 παρ.4 του π.δ. 41/2003

[2] Το ειδικό επίδομα μητρότητας καταβάλει στην εργαζόμενη ο ίδιος ο εργοδότης για όλο το διάστημα απουσίας της, εάν δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία που διέπει το φορέα ασθενείας η χορήγηση επιδομάτων λόγω αποχής από την εργασία

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Θέλετε να σας καλέσει ένας συνεργάτης μας;