Η παραγραφή των απαιτήσεων στη σύμβαση εγγύησης

4 Ιουλίου, 2022

Με τη σύμβαση της εγγύησης, ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη ότι θα καταβληθεί η οφειλή (ΑΚ 847-870). Από αυτή δημιουργείται ενοχική σχέση μεταξύ δανειστή και εγγυητή, ανεξάρτητη μεν από την ενοχική σχέση μεταξύ δανειστή και πρωτοφειλέτη, διατηρεί όμως παρεπόμενο χαρακτήρα σε σχέση με την τελευταία. Ακολούθως, σημειώνεται ότι, η παραγραφή της απαίτησης του δανειστή κατά του εγγυητή στη σύμβαση εγγύησης είναι αυτοτελής και λειτουργεί ανεξάρτητα από την παραγραφή της απαίτησης από την κύρια ενοχή ανάμεσα στον δανειστή και τον πρωτοφειλέτη.

Ο παρεπόμενος, ωστόσο, χαρακτήρας της απαίτησης από την εγγύηση, η ύπαρξη της οποίας εξαρτάται από την ύπαρξη και το κύρος της κύριας ενοχής, δίνει το δικαίωμα στον εγγυητή να προτείνει κατά του δανειστή τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις που έχει ο πρωτοφειλέτης, μεταξύ των οποίων είναι και η ένσταση παραγραφής της κύριας απαίτησης, που πηγάζει από τη δική τους ενοχική σχέση (ΑΚ 850, 851, 853).

Η απαίτηση από τη σύμβαση εγγύησης υπόκειται στη συνήθη εικοσαετή παραγραφή (ΑΚ 249) ακόμα και αν η κύρια οφειλή παραγράφεται σε συντομότερο χρόνο. Ο νόμος δεν προβλέπει κάτι ειδικότερο για την ενοχή αυτή. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η διακοπή της παραγραφής της απαίτησης που απορρέει από τη σύμβαση εγγύησης δεν επηρεάζει την παραγραφή της κύριας οφειλής, δηλαδή της ασφαλιζόμενης απαίτησης. Σχετικά με την έναρξη της παραγραφής, εφαρμόζεται το άρθρο 251 ΑΚ, αυτή δηλαδή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη. Ειδικά στην περίπτωση της εγγύησης, ακριβώς λόγω του παρεπόμενου χαρακτήρα της, η παραγραφή δεν αρχίζει πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη η απαίτηση από την κύρια ενοχική σχέση και είναι δυνατή η επιδίωξή της.

Αναφορικά με τη δυνατότητα παραίτησης του εγγυητή από την ένσταση παραγραφής της απαίτησης από την εγγύηση, σημειώνεται ότι εφαρμόζονται τα άρθρα 275 και 276 ΑΚ. Η παραίτηση, δηλαδή, είναι δυνατή μόνο μετά τη συμπλήρωσή της και, τυχόν παραίτηση που έγινε πριν από αυτή, δεν είναι έγκυρη.

 

 

Χριστίνα Ζήση
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Αστικού Δικαίου E.Κ.Π.Α.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.