Η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας

7 Δεκεμβρίου, 2022

Μετά τη δημοσίευση του ν. 4961/2022 (ΦΕΚ 146/Τ.Α’/27.7.2022)[1]που θέσπισε με τις διατάξεις του την κάρτα αναπηρίας (άρθ. 106) που διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, επιβεβαιώνοντας ότι ο κάτοχός της είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο αυτό, και χορηγείται σε άτομα με πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ, που έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ακολούθησε η από 21 Νοεμβρίου 2022 Ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή και η ψηφιακή μορφή της κάρτας αναπηρίας στην εφαρμογή gov.gr Wallet – ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να έχει την κάρτα αυτή και στο κινητό του τηλέφωνο – ως αποδεικτικό της ταυτότητας του κατόχου της και της ιδιότητάς του ως ατόμου με αναπηρία χωρίς όμως να αναγράφονται τα ευαίσθητα -κυρίως ιατρικά-  προσωπικά δεδομένα του, προκειμένου να εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα σε Υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού και να απολαμβάνει κάθε απαιτούμενης διευκόλυνσης, καθώς και να τη χρησιμοποιεί ως δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας για τα αναγραφόμενα σε αυτήν δεδομένα.

✔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η κάρτα αναπηρίας είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητας του κατόχου της και της ιδιότητας του ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου, που διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με αναπηρία, μέσω του οποίου επιβεβαιώνεται η εγγραφή του κατόχου της στο Ψηφιακό αυτό Μητρώο και προσδιορίζονται τα πιστοποιημένα χαρακτηριστικά της αναπηρίας του, καθώς και τα ειδικότερα ωφελήματα που δικαιούται.

✔ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της κάρτας αναπηρίας είναι τα άτομα με αναπηρία που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων[2] με αναπηρία, εφόσον έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

✔ ΕΙΔΗ

Η Κάρτα αναπηρίας εκδίδεται σε :

– Εκτυπώσιμο έγγραφο

– Ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή gov.gr Wallet

– Πλαστική ψηφιακή κάρτα (στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα)

✔ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος μπορεί είτε να κάνει αίτηση στην εφαρμογή www.karta.epan.gov.gr  με τους κωδικούς taxisnet, ώστε να παραχθεί σχετικό έγγραφο που μπορεί να εκτυπωθεί είτε μέσω της εφαρμογής wallet.gov.gr, αφού εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο την εφαρμογή https://wallet.gov.gr  

✔ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι κάτοχοι της κάρτας αναπηρίας μπορούν να:

– Εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε Υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού και να απολαμβάνουν κάθε απαιτούμενης διευκόλυνσης.

– Τη χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίας για τα αναγραφόμενα σε αυτή δεδομένα[3].

✔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στην κάρτα αναπηρίας δεν αναγράφονται τα ευαίσθητα ιατρικά προσωπικά δεδομένα του ατόμου με αναπηρία ούτε το συνολικό ποσοστό πέραν των ειδικών σημάνσεων που προβλέπονται. Οι σημάνσεις έχουν ως εξής:

– Σήμανση Ι για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66%

– Σήμανση ΙΙ για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79%

– Σήμανση ΙΙΙ για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

✔ ΛΗΞΗ

Η κάρτα αναπηρίας λήγει:

– Για τους ανηλίκους: σε πέντε έτη από την έκδοσή της και όχι πέραν της ημερομηνίας ενηλικίωσης

– Για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας με ισχύ εφ’ όρου ζωής: σε δέκα έτη από την έκδοσή της

– Για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας με ισχύ έως ένα έτος: κατά τη λήξη της πιστοποίησης

– Σε κάθε άλλη περίπτωση: έξι μήνες μετά τη λήξη της πιστοποίησης

✔ ΑΚΥΡΩΣΗ

Η κάρτα αναπηρίας ακυρώνεται:

– Αυτοδικαίως με το θάνατο του δικαιούχου

– Αυτοδίκαια με τη δήλωση του κατόχου της περί απώλειας ή φθοράς της (ως προς την πλαστική κάρτα)

 

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

[1] Ν. 4961/2022 (ΦΕΚ 146/Τ.Α’/27.7.2022) σχετικά με τις «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

[2] Στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με αναπηρία εντάσσονται όλα τα άτομα που διαθέτουν ενεργή πιστοποίηση αναπηρίας, που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή πιστοποίησης της αναπηρίας κατά υγειονομική κρίση στη χώρα. Η κάρτα αναπηρίας αντλεί τα στοιχεία από το Μητρώο αυτό.

[3] Η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας θα ενσωματώσει σταδιακά όλες τις επιμέρους υπηρεσίες τις οποίες παρέχει κάθε δημόσιος φορέας στον ανάπηρο με βάση το βαθμό και το είδος της αναπηρίας του.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.