Ηλεκτρονική έκδοση της άδειας πολιτικού γάμου

2 Ιανουαρίου, 2023

Ψηφιακά μπορούν πλέον οι πολίτες να αιτούνται και να λαμβάνουν την άδεια πολιτικού γάμου. Στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας[1] που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται ότι η διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου θα γίνεται στο εξής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία διαλειτουργεί με τα απαραίτητα Μητρώα του δημοσίου τομέα, ώστε να αντλούνται τα στοιχεία αυθεντικοποίησης και ταυτοποίησης των χρηστών.  

✔ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Δημιουργείται εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας πολιτικού γάμου, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), στην ενότητα «Οικογένεια» και την υποενότητα «Γάμος/συμβίωση». Χρήστες της εφαρμογής είναι οι Έλληνες πολίτες που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου, εφόσον έχουν συμπληρώσει το νόμιμο όριο ενηλικότητας, κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και πρόκειται να τελέσουν πολιτικό γάμο στην Ελλάδα με Έλληνα πολίτη, καθώς και οι αρμόδιοι δημοτικοί υπάλληλοι.

✔ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Για να υποβληθεί η αίτηση έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου, οποιοσδήποτε από τους δύο μελλοντικούς συζύγους εισέρχεται στην εφαρμογή, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet ή web banking και συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του Δήμου που θα τελεστεί ο πολιτικός γάμος, του/της μελλοντικού/ης συζύγου και του εκδοθέντος ηλεκτρονικού παραβόλου. Στη συνέχεια, επισυνάπτει το δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία του στην Ελλάδα και τη σελίδα της εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η γνωστοποίηση του γάμου. Η υποβολή της αίτησης ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στην πλατφόρμα του κωδικού μιας χρήσης (“one-time password – OTP”) που λαμβάνει ο μελλοντικός σύζυγος στον πιστοποιημένο αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Η υποβληθείσα αίτηση φέρει μοναδικό κωδικό αριθμό και εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

✔ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Μετά την υποβολή της, η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Δήμο της μόνιμης κατοικίας του μελλοντικού συζύγου και αντίγραφό της αποθηκεύεται στην προσωπική θυρίδα του μελλόνυμφου (my.gov.gr). Οι δημοτικοί υπάλληλοι παραλαμβάνουν την ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον των θυρίδων του οικείου Δήμου και ελέγχουν την ορθή υποβολή αυτής και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την πλήρωση των νόμιμων όρων χορήγησης άδειας πολιτικού γάμου, κατόπιν διασταύρωσης των δηλούμενων στοιχείων με το Μητρώο Πολιτών. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και παρέλθει η προθεσμία των επτά (7) ημερών για την υποβολή καταγγελιών, η ηλεκτρονική άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η χορήγησή της. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών[2], η ενημέρωση του πολίτη για την αποστολή της εκδοθείσας άδειας πολιτικού γάμου στη θυρίδα του γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτού μηνύματος (SMS).

✔ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ψηφιακή υπηρεσία υποβολής αίτησης και έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου είναι διαθέσιμη από την 29η Νοεμβρίου 2022, ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιφιγένεια
ΔιαμαντοπούλουΔικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

 

[1] Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 49806 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 6088/Τ.Β΄/29-11-2022): «Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση άδειας πολιτικού γάμου»

[2] Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών: «Ψηφιακά η έκδοση άδειας πολιτικού γάμου», 30-11-2022, διαθέσιμο στο: https://mindigital.gr/archives/4753, ημ/νία πρόσβασης 30-12-2022

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.