Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

20 Ιανουαρίου, 2023

 Όλες οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 καλούνται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής «ΟΠΣΚΕ») να δημιουργήσουν το «προφίλ» τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.opske.gr, η λειτουργία της οποίας ξεκίνησε – σύμφωνα με το από 18 Ιανουαρίου 2023 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – από την 19/1/2023, προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλλουν προτάσεις  στις δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα. Το αναβαθμισμένο ΟΠΣΚΕ εξασφαλίζοντας τη διασύνδεσή του με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων – όπως ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ, taxis – έχει ως στόχο να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και παρεμβάσεων μέτρων ενίσχυσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027   συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, καθώς και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους – όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – από το στάδιο Υποβολής Προτάσεων έως και τον έλεγχο Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων των ενισχυόμενων δικαιούχων. Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, εγγυώμενο τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και προωθώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, αναμένεται να υποδεχτεί ένα μεγάλο αριθμό επενδυτικών σχεδίων.[1]

Ι. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΕ 2021-2027. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες και τους στόχους τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της Ελλάδας. Οι πολιτικές της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 καθοδηγούνται από 5 κύριους στόχους:

Μία εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Μία πιο πράσινη Ευρώπη, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που επενδύει  στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Μία πιο συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα

Μία πιο κοινωνική Ευρώπη, που στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

Μία Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, με τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ.

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2021-2027

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, με βασικούς άξονες επενδύσεων την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, με στρατηγικούς στόχους τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση του ανθρωπίνου δυναμικού, την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και της ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές παροχές υγείας και την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, με στόχους την ολοκλήρωση του δικτύου δημοσίου τομέα, τις καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α., τη συνδεσιμότητα υπερυψηλής ταχύτητας και την επέκταση των σημείων ασύρματης πρόσβασης, καθώς την ενίσχυση της Εθνικής Ακαδημίας  ψηφιακών ικανοτήτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, με στόχους την ανάπτυξη των βιώσιμων αστικών μέσων μεταφοράς, την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, την ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιών με προτεραιότητα στις πράσινες μεταφορές και τη χρήση «πράσινων» πλοίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, με εμβληματικές δράσεις κυρίως σχετικά με ευφυή συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων, την αναβάθμιση του συστήματος επικοινωνιών και του εξοπλισμού των σωμάτων ασφαλείας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών κινδύνων και τη σχετική ενημέρωση του γενικού πληθυσμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, με προτεραιότητες κυρίως την ενεργειακή απόδοση και την προώθηση των Α.Π.Ε. ,όπως και την αστική αναζωογόνηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, με στόχο τη μετάβαση της χώρας προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και τη στήριξη των επενδύσεων που θα συμβάλλουν στον οικονομικό μετασχηματισμό συγκεκριμένων περιοχών.

ΙΙΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ. Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία καλούνται οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το προφίλ τους για να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι www.opske.gr με διασύνδεση με τις πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων (όπως ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ, taxis)

IV. ΟΦΕΛΗ. To νέο ΕΣΠΑ έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία συμβάλλοντας στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας.

V. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Σύμφωνα με το ως άνω Δελτίο Τύπου, από την 19 Ιανουαρίου 2023 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

[1] Σύμφωνα με το ανωτέρω Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το ΟΠΣΚΕ υπολογίζεται να υποδεχτεί τουλάχιστον 400.000 επενδυτικά σχέδια.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.