Κινούμαι ηλεκτρικά ΙΙ: Το δεύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης

8 Μαρτίου, 2022

Κατόπιν της ιδιαίτερα επιτυχούς συμμετοχής πολιτών και εταιρειών στον πρώτο κύκλο του προγράμματος «Κινούμαι ηλεκτρικά»[1] ανακοινώθηκε με την από 2 Φεβρουαρίου 2022 Ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος αυτού με απώτερο στόχο τη μείωση των ρύπων κατά 55% ως το 2030, αλλά και τις βιώσιμες και φιλικές προς τον πολίτη πράσινες μεταφορές και με τον οποίο δίνονται ισχυρά κίνητρα σε περισσότερους πολίτες για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων – κυρίως αυτοκινήτων, δικύκλων και ποδηλάτων – αυξάνοντας την επιδότηση σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, ενώ θεσπίζονται και κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ και πολυτέκνους, όπως και κριτήρια απόσυρσης των παλιών ρυπογόνων οχημάτων και την αγορά έξυπνου φορτιστή σε συνδυασμό με την επιπλέον ενίσχυση της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα νησιά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GREco Islands. Μέρος από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις του νέου αυτού προγράμματος θα αναπτύξουμε με το παρόν άρθρο.

✔ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

– Ποσοστό επιδότησης 30% (αντί 20% που προέβλεπε το πρώτο πρόγραμμα) για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό επιδότησης 8.000 ευρώ (αντί 6.000 ευρώ).

– Επιβράβευση απόσυρσης παλαιού οχήματος με 1.000 ευρώ και αγοράς έξυπνου φορτιστή με 500 ευρώ.

– Ποσοστό επιδότησης για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων και τρικύκλων (κατηγορίας L5e και L7e) 40% (αντί 20%) με μέγιστο ποσό επιδότησης 3.000 ευρώ (αντί 800 ευρώ)[2].

– Προσαύξηση ενίσχυσης κατά 1.000 ευρώ ειδικά σε νέους έως 29 ετών για την αγορά ηλεκτρικών μικροαυτοκινήτων.

– Ποσοστό επιδότησης 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα με μέγιστο ποσό επιδότησης 800 ευρώ.

✔ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

– Ποσοστό επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου 30% ( αντί 20% που προέβλεπε το πρώτο πρόγραμμα)  με μέγιστο ποσό επιδότησης 8.000 ευρώ ανά όχημα.

– Απεριόριστος πλέον ο αριθμός των οχημάτων για τα οποία η εταιρεία δικαιούται επιδότησης (σε αντίθεση με το πρώτο πρόγραμμα)

– Επιδότηση για αγορά και εγκατάσταση έξυπνου φορτιστή με τον όρο ότι θα εξυπηρετεί αμιγώς τους σκοπούς της εταιρείας και δεν θα χρησιμοποιείται για εμπορική εκμετάλλευση.

– Δυνατότητα απόσυρσης ίσου αριθμού οχημάτων με αυτόν που αιτείται η εταιρεία επιδότησης με ποσό 1.000 ευρώ ανά όχημα.

– Επιπλέον επιδότηση προβλέπεται σε εταιρείες τουριστικές, ταχυμεταφορών, διανομών για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων.

– Διευκόλυνση αντικατάστασης των παλιών ρυπογόνων αυτοκινήτων των εταιρικών στόλων με νέα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς δεν θα υπάρχει υποχρέωση εξαγοράς του οχήματος στη λήξη της περιόδου χρονομίσθωσης.

✔ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

– Επιπλέον επιδότηση 1.000 ευρώ θα δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία.

 – Επιδότηση 1.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο προβλέπεται για τις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν τουλάχιστον τρία τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα.

✔ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ

Ενίσχυση με επιπλέον ποσό 4.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλα τα νησιά της χώρας.

✔ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

– Εγγραφή στην υπηρεσία «Κινούμαι ηλεκτρικά» μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr και συμπλήρωση των στοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου.

– Επιλογή κατηγορίας οχήματος

– Επιλογή των περιπτώσεων κοινωνικών κριτηρίων, αν συντρέχουν

– Υποβολή της αίτησης και επισύναψη δικαιολογητικών[3]

✔ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τον μήνα Απρίλιο του 2022- μετά από  ειδικότερη ανακοίνωση έναρξης του δευτέρου κύκλου –  έως τις 31.12.2023 ενώ θα λάβουν κανονικά την επιδότηση καθώς το πρόγραμμα αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ από 1.12.2021.

✔ ΣΤΟΧΟΙ

– Μείωση των ρύπων κατά 55% έως το 2030

– Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα κυρίως των νησιών

– Βιώσιμες και φιλικές στον πολίτη πράσινες μεταφορές 

 

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

 

[1] Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος «Κινούμαι ηλεκτρικά» (ΦΕΚ 3323/Τ.Β/7.8.20) έχει κλείσει με την υποβολή των αιτήσεων ενώ θα ολοκληρωθεί με την ανάρτηση των δικαιολογητικών στο πεδίο «Έγγραφα ολοκλήρωσης».

[2] Το ποσοστό επιδότησης για τα ελαφρά ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα με κυβισμό μικρότερο των 50 cc ( L1e έως L4e)  παραμένει στο 20% με μέγιστο ποσό επιδότησης 800 ευρώ.

[3] Ειδικότερες πληροφορίες για το δεύτερο κύκλο του προγράμματος παρέχονται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 2131513767 και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.