ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ III: Πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μηχανών και ποδηλάτων

10 Ιουνίου, 2024

Προκηρύχθηκε την 3η Ιουνίου 2024, ο Γ’ κύκλος της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»  δυνάμει της  με αριθμό 132625/31.05.2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3076/Τ.Β’/ 03.06.2024) με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη επιδότηση της αγοράς ή χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, με τη δυνατότητα απόσυρσης παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, τόσο για οικιακή χρήση, όσο και για χρήση από επιχειρήσεις. Όλα τα επιλέξιμα οχήματα ανεξαρτήτως κατηγορίας οφείλουν να φέρουν έγκριση τύπου, ενώ ειδικά για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Φορέας διαχείρισης της δράσης ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: ιδιώτες, ηλικίας 18 ετών (κατά την υποβολή της αίτησης), μη ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, με ΑΦΜ, έχουν το δικαίωμα αίτησης αγοράς ή χρονομίσθωσης ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος (αυτοκινήτου ή ποδηλάτου ή δίκυκλου/τρίκυκλου/τετρακύκλου), με επιπλέον επιδότηση απόσυρσης παλαιού οχήματος  ή και αγοράς  «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης.
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, πλην Ν.Π.Δ.Δ., που έχουν έδρα στην Ελληνική Επικράτεια και οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση[1], έχουν το δικαίωμα αίτησης αγοράς ή επαγγελματικής χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων (με ανώτατο ύψος επιδότησης τις 300.000€ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση), επιπλέον επιδότησης μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος και επιπλέον επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Τα οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δεν μπορούν να μεταπωληθούν από τους Ωφελούμενους – επιχειρήσεις πριν από την παρέλευση διετίας  από την απόκτησή τους, και από τους Ωφελούμενους – ιδιώτες πριν από την παρέλευση ενός έτους.

✔ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  • ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ


Το οικολογικό bonus: α) για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων και μέχρι ποσού 9.000 ευρώ, β) για ηλεκτρικά δίκυκλα/τρίκυκλα ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων και μέχρι ποσού 1.300 ευρώ και γ) για ηλεκτρικά ποδήλατα ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της λιανικής τιμής προ φόρων και μέχρι ποσού 800 ευρώ.

Η απόσυρση οχήματος επιδοτείται με ποσό 2.000 ευρώ και η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης επιδοτείται με ποσό 500 ευρώ.

Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμΕΑ και για τις οικογένειες με 3 τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά 500 ή 1.000 ευρώ (ανάλογα με την επιλογή της κατηγορίας του οχήματος) στο ποσό του οικολογικού bonus, ενώ για τους νέους έως 29 ετών προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ.

  • ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ


Το οικολογικό bonus για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων και μέχρι ποσού 6.000 ευρώ ανά όχημα για 1 έως 20 οχήματα και 20% επί της λιανικής τιμής προ φόρων και μέχρι ποσού 4.000 ευρώ ανά όχημα, όταν η επιχείρηση αιτείται άνω των 20 οχημάτων.

  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


Η αίτηση για τη διαδικασία υπαγωγής στη Δράση αυτή με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην ιστοσελίδα https://kinoumeilektrika3.gov.gr/. Η διαφοροποίηση της δράσης αυτής, σε σχέση με τις προηγούμενες αντίστοιχες δράσεις, είναι ότι ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά και εφόσον είναι επιλέξιμος, λαμβάνει τη σχετική επιδότηση άμεσα, χωρίς να χρειάζονται άλλες διαδικασίες.

  • ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


Ως έναρξη της Δράσης ορίζεται η 03η.06.2024, ενώ η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε έως και την 30η.04.2025. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της δημόσιας δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.12.2025.

 

 

 

Μαρία Αικατερίνη Δ. Παπαδοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ Ιστορίας και Θεωρίας Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Δ.Μ.Σ Αστικού δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Δ.Μ.Σ Εμπορικού Δικαίου, Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

[1] Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.