Market Pass: οι δικαιούχοι και τα κριτήρια της ενίσχυσης

10 Ιανουαρίου, 2023

Σύμφωνα με το από 17 Δεκεμβρίου 2022 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και τις διατάξεις του ν. 5007/2022[1] που δημοσιεύτηκε την 23 Δεκεμβρίου 2022 θα δοθεί για το χρονικό διάστημα των μηνών Φεβρουαρίου έως και Ιουλίου 2023 οικονομική ενίσχυση ύψους 10% – αυξανόμενη κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 1000 ευρώ αγορών – επί του μηνιαίου ύψους αγορών ειδών διατροφής, αλλά και κάθε είδους από τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, σε νοικοκυριά και ειδικότερα σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα σύμφωνα με οικονομικά κριτήρια και ειδικότερα σε σχέση με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους και την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους, που θα πιστωθεί είτε σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του δικαιούχου, κατόπιν αίτησης αυτού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του gov.gr, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των αγορών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή.

✔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

– Η ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού. Μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται οι σύζυγοι ή μέλη με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα φιλοξενούμενα μέλη.

– Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα.

✔ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

  • ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021[2].

16.000 ευρώ για άγαμο ή σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει

24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους εγγάμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο  ή άλλο εξαρτώμενο ή φιλοξενούμενο μέλος μετά το πρώτο.

  • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων[3] να μην υπερβαίνει το ποσό των

– 250.000 ευρώ για τους αγάμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και

– 400.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης – μεταξύ άλλων – οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 έως και την 31.12.2022, καθώς και τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2021.

✔ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του μηνιαίου ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους από τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και καθορίζεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 1000 ευρώ αγορών.

✔ ΤΡΟΠΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Η οικονομική ενίσχυση θα πιστωθεί μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στους δικαιούχους κατόπιν αίτησης αυτών στην ως άνω εφαρμογή είτε:

– Σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα πιστώνεται μηνιαίως και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων[4]

– Σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του δικαιούχου, που θα πιστώνεται με ποσά που ανέρχονται στο 80% επί του αρχικά προσδιοριζόμενου ποσού της ενίσχυσης ανά τρίμηνο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμό.

✔ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η οικονομική ενίσχυση αφορά τους μήνες Φεβρουάριο έως και Ιούλιο 2023.

✔ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ενώ συγχρόνως δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει.

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

[1] Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ 241/Τ.Α/23.12.2022): Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας- Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

[2] Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης και των εισοδηματικών κριτηρίων χρησιμοποιούνται δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021 όπως έχει διαμορφωθεί κατά την 31.12.2022.

[3] Όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022

[4] Δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο του χρηματικού ποσού που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα ή η ανάληψή του.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.