Ν. 4837/2021: Οι αλλαγές σε αναδοχή και υιοθεσία

11 Οκτωβρίου, 2021

Την 1η Οκτωβρίου 2021, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4837/2021, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας. Σκοπός των νέων ρυθμίσεων είναι η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής, ως κρίσιμου εργαλείου αποϊδρυματοποίησης των ανηλίκων, οι οποίοι διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας. Ειδικότερα, προβλέπεται η επιτάχυνση της διαδικασίας τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια, ο εξορθολογισμός της εποπτείας της αναδοχής, η ευρύτερη ενίσχυση του κοινωνικού συμβούλου στο πλαίσιο της εποπτείας αυτής, καθώς και η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής-Υιοθεσίας.

Αναφορικά με την αναδοχή:

Αλλάζουν τα ηλικιακά όρια των προσώπων που μπορούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Πιο συγκεκριμένα, οι ανάδοχοι γονείς πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη και να μην έχουν υπερβεί τα 75, ενώ η διαφορά ηλικίας από το αναδεχόμενο άτομο πρέπει να είναι από 18 έως 60 έτη. Σε περίπτωση αναδοχής από δύο συζύγους ή τα μέρη που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, οι ηλικιακές προϋποθέσεις αρκεί να συντρέχουν στο πρόσωπο μόνο του ενός. Επίσης, σε περίπτωση αναδοχής τέκνου του συζύγου ή του ετέρου μέρους του συμφώνου συμβίωσης, η αναδοχή επιτρέπεται και όταν υπάρχει διαφορά ηλικίας μικρότερη των 18, αλλά όχι κάτω των 15 ετών. Οι ανωτέρω περιορισμοί της ηλικίας δεν ισχύουν για την περίπτωση της συγγενικής αναδοχής.

Επέρχεται τροποποίηση της διάταξης που προβλέπει τα αδικήματα, για τα οποία δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακολούθησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης όσοι είναι υποψήφιοι για αναδοχή τέκνου συζύγου ή ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης.

Αναφορικά με την υιοθεσία:

Τροποποιείται το άρθρο 1579 ΑΚ σχετικά με την υιοθεσία ενηλίκου, με τη χορήγηση δυνατότητας υιοθεσίας και από αυτόν που υπήρξε ανάδοχος γονέας του υιοθετούμενου, όταν ο τελευταίος ήταν ανήλικος.

 

Χριστίνα Ζήση
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Γενικού Αστικού Δικαίου

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter