Ν. 5045/2023: Αύξηση της έκπτωσης φόρου σε φορολογούμενους με εξαρτώμενα τέκνα

4 Σεπτεμβρίου, 2023

Σημαντική αύξηση στην έκπτωση φόρου εισοδήματος που δικαιούνται οι φορολογούμενοι με εξαρτώμενα τέκνα θεσπίζεται με το νέο νόμο 5045/2023[1]. Με το οικονομικό αυτό μέτρο επιτυγχάνεται η μείωση των φορολογικών βαρών των φυσικών προσώπων και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ενός μεγάλου μέρους των πολιτών, ενώ κατ’ επέκταση ενισχύεται η στήριξη της κοινωνίας.

  • ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ


Σύμφωνα με τη ρύθμιση του νόμου 5045/2023, τα ποσά μείωσης του φόρου εισοδήματος για τους φορολογούμενους με εξαρτώμενα τέκνα[2] αυξάνονται και διαμορφώνονται σε:

εννιακόσια ευρώ (900€) για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, αντί οκτακοσίων δέκα (810€) ευρώ που ισχύει σήμερα,

χίλια εκατόν είκοσι ευρώ (1.120€) για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, αντί εννιακοσίων (900€) ευρώ που ισχύει σήμερα,

χίλια τριακόσια σαράντα ευρώ (1.340€) για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, αντί χιλίων εκατόν είκοσι (1.120€) ευρώ που ισχύει σήμερα και

χίλια πεντακόσια ογδόντα ευρώ (1.580€) για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα, αντί χιλίων τριακόσια σαράντα ευρώ (1.340€) που ισχύει σήμερα.

Επιπλέον προβλέπεται μείωση φόρου ύψους χιλίων επτακόσια ογδόντα ευρώ (1.780 €) για πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα.

Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πέμπτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι ευρώ (220€) για κάθε επόμενο τέκνο.

Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

  • ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ


Ως «εξαρτώμενα τέκνα»[3] του φορολογούμενου, θεωρούνται τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

– είναι ανήλικα έως 18 ετών ή

– είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

– είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.

  • ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Η ισχύς της νομοθετικής ρύθμισης για τη μείωση φόρου εισοδήματος σε φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα αρχίζει από το φορολογικό έτος 2024.

 

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

[1] Άρθ. 43 του Ν. 5045/2023 (ΦΕΚ Α’ 136/29-07-2023): «Μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

[2] Όπως αυτά προβλέπονταν στο άρθ. 16 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013): «Μείωση φόρου εισοδήματος»

[3] Σύμφωνα με το άρθ. 11 του Ν. 4172/2023 (ΦΕΚ Α’ 167/23-07-2013): «Εξαρτώμενα μέλη»

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.