Ν. 5045/2023: Νέα ψηφιακή υπογραφή για την ΑΑΔΕ

18 Σεπτεμβρίου, 2023

Η χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής κατά τους μερικούς επιτόπιους ελέγχους πρόληψης, που διενεργούνται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ΕΛΕΓΧΟΣlive), θεσπίζεται με το νέο νόμο 5045/2023[1]. Η εισαγωγή της νέας ψηφιακής υπογραφής έχει σημαντικές έννομες συνέπειες τόσο στην κοινοποίηση των εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης όσο και αναφορικά με τον χαρακτηρισμό ενός εγγράφου ως εγγράφου της Φορολογικής Διοίκησης. Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού ελέγχου της ΑΑΔΕ, ενώ με τη θεσπισθείσα διάταξη τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.

  • Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ


Η ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή είναι ιδιόχειρη υπογραφή που τίθεται με φυσική παρουσία του υπογράφοντος σε επιφάνεια καταγραφής (tablet) με χρήση γραφίδας και έχει την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή φυσικού προσώπου επί χάρτου.

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σύμφωνα με το Ν. 5045/2023, σε περίπτωση διενέργειας μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης από την ΑΑΔΕ, η κοινοποίηση των εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης βεβαιώνεται με την ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή επί αυτών από το πρόσωπο στο οποίο αφορά η κοινοποίηση, ή, σε περίπτωση απουσίας του, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, από τον εκπρόσωπο ή το λογιστή του και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, από τον εκπρόσωπο, το λογιστή, τον εταίρο, τα μέλη της διοίκησης ή τον φορολογικό εκπρόσωπό του.

Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα λείπουν ή αρνούνται να υπογράψουν, η κοινοποίηση συντελείται με την ανάρτηση των εγγράφων στον λογαριασμό του προσώπου στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης και την ηλεκτρονική ειδοποίησή του στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Το έγγραφο, το οποίο παράγεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ή μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος που συνθέτει αυτοματοποιημένα τα σχετικά δεδομένα, και υπογράφεται από τον φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο με χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής νοείται ως έγγραφο της Φορολογικής Διοίκησης.

  • ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Οι ρυθμίσεις για την ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή έχουν ξεκινήσει να ισχύουν ήδη από τις 29 Ιουλίου 2023.

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

[1] Άρθρο 53 του Ν. 5045/2023 (ΦΕΚ Α’ 136/29-07-2023): «Χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – Προσθήκη περ. ι) στο άρθρο 3, τροποποίηση άρθρου 5 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 6 του ν. 4987/2022»

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.