Νέα εποχή στην ενημέρωση των πολιτών για τις διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου – Διασύνδεση του gov.gr με το «Μίτος»

12 Δεκεμβρίου, 2022

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγκαινίασε πριν από μερικές μέρες την πιλοτική διασύνδεση του gov.gr με το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΜΔΔ) «Μίτος» (mitos.gov.gr). Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο gov.gr και των αντίστοιχων διαδικασιών του δημόσιου τομέα που είναι καταγεγραμμένες στο «Μίτο». Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν εύκολα και άμεσα κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τη διαδικασία εξυπηρέτησής τους.

✔ ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ GOV.GR ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,[1] περισσότερες από τριάντα υπηρεσίες του gov.gr παραπέμπουν ήδη στο «Μίτο», μεταξύ των οποίων είναι:

– η έκδοση εξουσιοδότησης

– η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης

– η έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου

– η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων

– οι αιτήσεις επιδόματος ανεργίας

– η απόδοση ΑΦΜ σε φυσικό πρόσωπο

– το επίδομα παιδιού

– το αντίγραφο ποινικού μητρώου

✔ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ «ΜΙΤΟΣ»

Το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος»[2] είναι ένα πληροφοριακό σύστημα στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι διοικητικές διαδικασίες του Δημοσίου. Παρουσιάστηκε και τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία τον περασμένο Ιούλιο και διαμορφώνεται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Στόχοι του «Μίτου» είναι η τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η πληροφόρηση των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές που έχουν την αρμοδιότητα θεσμοθέτησης των διοικητικών διαδικασιών υποχρεούνται να καταχωρούν στο «Μίτο» όλες τις φυσικές ή ψηφιακές διοικητικές διαδικασίες του Δημοσίου, εντός της προβλεπόμενης στο νόμο προθεσμίας. Η καταχώριση κάθε διαδικασίας ολοκληρώνεται με την απόδοση ενός μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα κάθε διαδικασίας στο «Μίτο».

✔ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η ανωτέρω ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει, ότι στην αρχική σελίδα των ψηφιακών υπηρεσιών στο gov.gr υπάρχει ένας σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει τους χρήστες στα στοιχεία και στην αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στο «Μίτο».

✔ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Με βάση το προαναφερόμενο δελτίο τύπου του Υπουργείου, με τη διασύνδεση του gov.gr με το «Μίτο» επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση των πολιτών με το κράτος, ώστε να παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα να αναζητήσουν και να ενημερωθούν για τα ακόλουθα ενδεικτικώς αναφερόμενα: τον θεσμικό φορέα που είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, τα φυσικά και ψηφιακά σημεία εξυπηρέτησης, τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας (π.χ. κωδικοί taxisnet ή πιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου), τον αριθμό δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, τα στάδια υλοποίησης της διαδικασίας, τα βήματα αυτής, τον εκτιμώμενο χρόνο και το κόστος διεκπεραίωσης, την περιγραφή της διαδικασίας, το νομοθετικό πλαίσιο που την διέπει.

✔ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι σήμερα, έχουν δημοσιευτεί περισσότερες από δυο χιλιάδες (2.000) διαδικασίες, για τις οποίες οι πολίτες μπορούν να λάβουν πληροφόρηση, ενώ πάνω από δυο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ακόμα διαδικασίες θα είναι σύντομα προσβάσιμες από τους πολίτες.

 

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

 

[1] Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δελτίο Τύπου: «Ξεκινά η διασύνδεση του gov.gr με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος» – Αμεσότερη και ευκολότερη η ενημέρωση του πολίτη για κάθε διαδικασία», 2/12/2022, διαθέσιμο στο: https://mindigital.gr/archives/4785, ημ/νία πρόσβασης 9/12/2022

[2] Βλ. άρθ. 90 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Τ.Α΄/23-9-2020): «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως αυτό ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του από το άρθ. 68 του Ν. 4961/2022 (ΦΕΚ 146/Τ.Α΄/27-7-2022): «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.