Νέα μέτρα καταγραφής των τερματικών POS: Απόφαση ΑΑΔΕ Α. 1137/2023

28 Σεπτεμβρίου, 2023

Υποχρέωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSP) και των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών να δηλώνουν τα Μέσα Πληρωμών στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών της ΑΑΔΕ θεσπίζεται με την Απόφαση Α. 1137/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής[1]. Με το μέτρο αυτό επιτυγχάνεται η καταγραφή του συνόλου των τερματικών POS στην ελληνική επικράτεια.

  • ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ


Στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ συνίσταται Μητρώο Μέσων Πληρωμών, στο οποίο υποβάλλονται, είτε μέσω διεπαφής (API) είτε μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myAADE) κατά περίπτωση, οι Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, των Παρόχων Μέσων Πληρωμών, καθώς και των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών. Το ως άνω Μητρώο περιλαμβάνει το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, προκειμένου να δέχονται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών και των υπηρεσιών τους, δια της χρήσης καρτών πληρωμών (πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων κ.λπ.).

  • ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


– Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) ημεδαπής ή αλλοδαπής υποχρεούται να υποβάλλει, μέσω διεπαφής (API), Δήλωση των Μέσων Πληρωμών (τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών), που χρησιμοποιούνται από τους συμβαλλόμενους μαζί του Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά την Ελληνική Επικράτεια.

– Κάθε Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) ημεδαπής ή αλλοδαπής υποχρεούται να υποβάλλει, μέσω διεπαφής (API), Δήλωση Μέσων Πληρωμών, για το σύνολο των μέσων που διαχειρίζεται και εξυπηρετεί.

– Οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών υποχρεούνται να υποβάλλουν, μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myAADE), Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των Μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο όταν: α) οι Πάροχοι δεν δήλωσαν ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία του Μέσου Πληρωμών ή β) οι ίδιοι οι Χρήστες έκριναν ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους ήταν ανακριβή.

  • ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


Η υποβολή των δηλώσεων από τους Παρόχους πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά την πρώτη υποβολή των δηλώσεων, διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία του συνόλου των ενεργών Μέσων Πληρωμών. Σε κάθε επόμενη υποβολή, διαβιβάζονται μόνο τα στοιχεία κάθε προσθήκης, μεταβολής ή διαγραφής Μέσου Πληρωμών, που διενεργείται εντός του προβλεπόμενου στην Απόφαση της ΑΑΔΕ διαστήματος αναφοράς.

– Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών έφεραν υποχρέωση να προβούν την 22α Σεπτεμβρίου 2023 στην πρώτη υποβολή δήλωσης των ενεργών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023 Μέσων Πληρωμών. Υποχρεούνται, επίσης, να υποβάλουν έως και την 5η Οκτωβρίου 2023 τις δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.  

– Οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών έφεραν υποχρέωση να προβούν την 26η Σεπτεμβρίου 2023 στην πρώτη υποβολή δήλωσης των ενεργών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023 Μέσων Πληρωμών. Οφείλουν, επίσης, να υποβάλουν έως και την 5η Οκτωβρίου 2023 τις δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023

– Οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υφίσταται υποχρέωση, προβαίνουν εντός του Οκτωβρίου του 2023 στην πρώτη υποβολή δήλωσης των ενεργών κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023 Μέσων Πληρωμών, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησης αυτών. Κάθε επόμενη υποβολή πραγματοποιείται από την 11η έως και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία ενεργοποίησης, απενεργοποίησης ή μεταβολής του Μέσου Πληρωμών.

  • ΠΟΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ


Η Δήλωση Μέσων Πληρωμών που υποβάλλουν οι Πάροχοι και οι Χρήστες περιέχει, κατά περίπτωση, κυρίως: α) ΑΦΜ και επωνυμία Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, β) αριθμό λογαριασμού πληρωμών που συνδέεται με κάθε Μέσο Πληρωμών, γ) Kωδικό Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών (destination Merchant ID – MID), δ) επωνυμία, ΑΦΜ και αριθμό BIC Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, ε) ημερομηνία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης Μέσου Πληρωμών και στ) είδος μέσου πληρωμών (π.χ. ενσύρματο POS, mobile POS, softPOS, ecommerce POS).

  • ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Τα μέτρα καταγραφής των POS ισχύουν από τις 8 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

[1] Απόφαση ΑΑΔΕ A. 1137/06-09-2023 (ΦΕΚ 5380 Β’/08-09-2023): «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών»

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.