Νέο καθεστώς αυστηρών προστίμων καθυστερημένης εγγραφής στο κτηματολόγιο

11 Ιανουαρίου, 2021

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Με το άρθρο 133 του πρόσφατου νόμου 4759/9-12-2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και Άλλες Διατάξεις», τροποποιείται η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του ν.2308/1995, όπως ίσχυε.

Στο πλαίσιο της διάταξης αυτής, που προέβλεπε δυνατότητα επιβολής προστίμων για την εκπρόθεσμη δήλωση δικαιωμάτων στο Kτηματολόγιο ύψους μεταξύ 50 και 1.500 ευρώ ανάλογα με «το είδος και την αξία των ακινήτων», είχε εκδοθεί υπουργική απόφαση, η οποία καθόριζε το ύψος των προστίμων ανάλογα με το είδος, την επιφάνεια και τη θέση ( σε αστική ή αγροτική περιοχή)[1] των ακινήτων.

Τα πρόστιμα αυτά ουδέποτε ενεργοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα συχνά οι δικαιούχοι να προχωρούν σε εγγραφή στο Κτηματολόγιο, όταν ήταν ανάγκη να προβούν σε κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε ή σε έκδοση οικοδομικής άδειας[2].

Με το νέο νομικό καθεστώς γίνεται φανερή η πρόθεση να επιτευχθεί μέσω υψηλών προστίμων η εμπρόθεσμη καταχώρηση  των δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο.

Κατ’ αρχάς αυξάνονται τα όρια των προστίμων σε 300 ευρώ το κατώτατο και 2.000 ευρώ το ανώτατο, και προβλέπεται ότι  το ύψος συνδέεται με το είδος του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται και την αξία του ακινήτου, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αυτής[3]. Το πρόστιμο προσαυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο, κατά τον οποίο καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται από τον ν. 2308/1995.

Το παραπάνω πλαίσιο θα εξειδικευθεί δια υπουργικής αποφάσεως που θα εκδοθεί εντός εξαμήνου και θα αναπτύξει αποτελέσματα εντός ενός μηνός από την έκδοσή της.

Το σημαντικό ύψος των επαπειλούμενων προστίμων, πολύ υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο (αδρανές) καθεστώς, σε συνδυασμό και με την προσαύξηση λόγω καθυστέρησης,  θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους δικαιούχους, ώστε στο διάστημα που παρέχεται (ένας μήνας από την αναμενόμενη -εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του ν.4759/2020- έκδοση της υπουργικής απόφασης) να τακτοποιήσουν κάθε εκκρεμότητα εγγραφής στο Κτηματολόγιο.

[1] Τα πρόστιμα υπό το προηγούμενο καθεστώς κυμαίνονταν από 50€ έως και 250€.

[2] Η απαγόρευση κατάρτισης εμπράγματης δικαιοπραξίας και έκδοσης οικοδομικής άδειας χωρίς εγγραφή του οικείου δικαιώματος στο Κτηματολόγιο εξακολουθεί να ισχύει και μετά την παρούσα τροποποίηση της διάταξης.

[3] Και όχι με βάση την ένταξη σε αστική ή αγροτική περιοχή, όπως μέχρι σήμερα.

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μαρίος Σιούφας

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Το Newsletter μας

Τελευταίες Νομικές Ενημερώσεις