Νέος Κανονισμός της ΕΕΤΤ για τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις

13 Σεπτεμβρίου, 2023

Νέο σχέδιο Κανονισμού Γενικών και Ειδικών Αδειών για τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 15 Οκτωβρίου 2023, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).[1] Στο προτεινόμενο σχέδιο διατυπώνονται αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο,[2] προκειμένου ο νέος ενιαίος Κανονισμός να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν από την περαιτέρω ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους χρήστες. H εφαρμογή των διατάξεων του προτεινόμενου Κανονισμού δεν θα περιορίσει τις υποχρεώσεις που έχουν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις, βάσει του νόμου 4053/2012[3] και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας, ιδίως δε όσον αφορά στους καταναλωτές, τα προσωπικά δεδομένα και τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ.

  • ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ


Τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις – πάροχους, δηλαδή τις επιχειρήσεις που παρέχουν μία ή περισσότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων, όπως φακέλων, δεμάτων, εφημερίδων, περιοδικών, τιμοκαταλόγων σούπερ μάρκετ και διαφημιστικών καταλόγων.

  • ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Με τον προτεινόμενο Κανονισμό επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:

Ενοποιούνται σε ένα ενιαίο κείμενο αναφοράς όλοι οι όροι και οι κανόνες που οφείλει να τηρεί μια επιχείρηση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής και Ειδικής Άδειας και συμμορφώνονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις νέες αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ.

Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας των χρηστών: α) με την τήρηση και δημοσιοποίηση από την ταχυδρομική επιχείρηση Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον χρήστη-καταναλωτή (Χ.Υ.Κ) και β) με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των καταγγελιών των χρηστών. Ειδικότερα, ως προς τις καταγγελίες προβλέπεται: η άμεση εξέταση των αιτημάτων και παραπόνων των χρηστών, η παροχή αποζημίωσης από τους πάροχους στους χρήστες σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών, η αιτιολόγηση τυχόν άρνησης καταβολής αποζημίωσης, η ενημέρωση της ψηφιακής εφαρμογής της ΕΕΤΤ (ΕΡΜΗΣ) σχετικά με τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών και η δημοσίευση στον ιστότοπο κάθε πάροχου ετήσιας αναφοράς με τον αριθμό των παραπόνων, τον χρόνο διεκπεραίωσης αυτών και το αποτέλεσμα κάθε χειρισμού.

Το όριο βάρους των ταχυδρομικών αντικείμενων – δεμάτων – αυξάνεται από 20 σε 31,5 κιλά, ώστε να εναρμονίζεται με τις επιταγές του Κανονισμού της ΕΕ 2018/644[4] σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ετήσιων διοικητικών τελών προς την ΕΕΤΤ οι πάροχοι Γενικής Άδειας με συνολικά ακαθάριστα έσοδα από ταχυδρομικές υπηρεσίες έως 100.000 ευρώ. Τα τέλη αυτά καλύπτουν την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής των παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων και Αδειών της ΕΕΤΤ (MEA), την εξέταση των ενδεχόμενων δηλώσεων τροποποίησης των στοιχείων τους, καθώς και τα τυχόν έξοδα διαγραφής τους.

Ενισχύονται οι ψηφιακές δυνατότητες των παρόχων με: α) την υποχρεωτική προσάρτηση, με φυσικό ή ψηφιακά αναγνώσιμο τρόπο, Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) σε κάθε σε κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών, β) την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών, όπως αυτών που συνδέουν τους πάροχους υπηρεσιών με τους αποστολείς, παραλήπτες ή καταναλωτές και διευκολύνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές, γ) την αξιοποίηση των κινητών επικοινωνιών, μέσω της αποστολής sms προς ενημέρωση των χρηστών και καταναλωτών για τη διακίνηση της αποστολής τους και δ) την χρήση αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων (ΑΤΘ ή postal lockers), δηλαδή ειδικών μηχανημάτων με θυρίδες υποδοχής, που ανοίγουν αυτόματα για την παραλαβή των αποστολών.

Παρέχονται κίνητρα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, οι οποίες οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος.

  • ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Η ισχύς του Κανονισμού θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

[1] Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Δελτίο Τύπου: «Σε διαβούλευση ο νέος Κανονισμός Γενικών και Ειδικών Αδειών ταχυδρομικών υπηρεσιών», 24.07.2023

[2] Υφιστάμενος Κανονισμός Γενικών Άδειων (ΕΕΤΤ ΑΠ. 686/064/26.03.2013) και Υφιστάμενος Κανονισμός Ειδικών Άδειων (ΕΕΤΤ ΑΠ. 686/064/26-03-2013)

[3] Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄44/07.03.2012): «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»

[4] Κανονισμός (EE) 2018/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων (L 112/19, 02.05.2018)

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.