Νόμος 4824/2021: Κύρωση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

13 Σεπτεμβρίου, 2021

Δημοσιεύτηκε την 2 Σεπτεμβρίου 2021 ο νόμος 4824/2021 (ΦΕΚ 156/Τ.Α΄/02.09.2021) με τον οποίο κυρώθηκαν τόσο η από 05.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) σχετικά με τα «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου των πυρκαγιών» όσο και η από 13.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) σχετικά με τα «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις», ενώ επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής της τελευταίας Πράξης και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας όπου εκδηλώθηκαν πυρκαγιές.

Ειδικότερα:

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 05.08.2021 Π.Ν.Π. 

Με την από 05.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ελήφθησαν έκτακτα μέτρα σχετικά με την απαγόρευση στο σύνολο της Επικράτειας αφενός μεν κάθε μετακίνησης, διέλευσης ή παραμονής σε περιοχές NATURA, δάση, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών αφετέρου δε κάθε υπαίθριας δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, με επιβολή διοικητικών προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 13.08.2021 Π.Ν.Π.

Με την από 13.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ελήφθησαν έκτακτα μέτρα τόσο για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος όσο και για την άμεση και αποτελεσματική στήριξη των πληγέντων με χορήγηση κυρίως έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Οι ευεργετικές διατάξεις της από 13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής τους – με εξαίρεση αυτές που αφορούν την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας (κατά το μέρος που περιορίζονται στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας)- και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, όπου εκδηλώθηκαν πυρκαγιές από 01.05.2021 έως την 02.09.2021 για τις οποίες εκδόθηκε απόφαση κήρυξής τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ.

Δυνατότητα παροχής ισόποσου πιστωτικού σημειώματος ισχύος 18 μηνών από την τουριστική επιχείρηση, που εδρεύει στους πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στους πελάτες ή σε άλλη τουριστική ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης παροχής τουριστικών υπηρεσιών και υποχρέωσης επιστροφής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που δόθηκε σε εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.

– Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της κατά πλήρη κυριότητας αξίας του κτίσματος.
– Δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της αξίας του κτίσματος η παλαιότητα αυτού.

 

*Σημειώνεται πως ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου ορίζεται η 02.09.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Διαβάστε περισσότερα στο παλαιότερο μας άρθρο: “Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές”

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter