Οι αλλαγές στη διενέργεια των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας

7 Μαρτίου, 2023

Η λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας ως Ανεξάρτητης Αρχής ξεκίνησε και τυπικά από την 1η Φεβρουαρίου 2023, οπότε ολοκληρώθηκε η οργανωτική μετάβαση του πρώην Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στο νέο καθεστώς λειτουργίας.[1] Η μετεξέλιξη του Σ.ΕΠ.Ε. σε Ανεξάρτητη Αρχή προβλέφθηκε στο νόμο 4808/2021[2], με σκοπό να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα των ελέγχων για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και κατά συνέπεια να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους. Η έως τότε υπαγωγή του Σ.ΕΠ.Ε. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έθετε, σε σημαντικό βαθμό, υπό αμφισβήτηση τη διαφάνεια του έργου του, με αποτέλεσμα οι μεν εργαζόμενοι να αποτρέπονται από το να καταγγείλουν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας εις βάρος τους, από φόβο μήπως η καταγγελία τους δεν είχε αποτέλεσμα και τους άφηνε εκτεθειμένους, οι δε εργοδότες να αμφιβάλλουν για το αν ο έλεγχός τους ήταν αμερόληπτος και αντικειμενικός.[3]

  • ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

     

Υπό το νέο καθεστώς λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας, οι έλεγχοι αυξάνονται, γίνονται πιο στοχευμένοι, εκσυγχρονίζονται και η διαφάνειά τους βελτιώνεται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα και σύμφωνα με την πρόσφατη Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων[4], επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στη διενέργεια των ελέγχων:

– Τα στατιστικά στοιχεία για το πλήθος των ελέγχων και των παραβάσεων δημοσιεύονται πλέον, ανά μήνα, στην ιστοσελίδα της Επιθεώρησης Εργασίας (https://www.sepe.gov.gr/i-drastiriotita-mas/trechon-etos), με ανάλυση ανά κατηγορία παραβάσεων. Τα στατιστικά για τους ελέγχους θα παρουσιάζονται σύντομα και ανά Περιφέρεια και κλάδο δραστηριότητας.

– Οι έλεγχοι επεκτείνονται στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, αρχικά στους κλάδους των super markets και των τραπεζών και κατόπιν στις επιχειρήσεις παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας.

– Το ετήσιο πρόγραμμα των ελέγχων υποβάλλεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κυρώνεται με Υπουργική Απόφαση. Οι έλεγχοι διενεργούνται με τη μέθοδο του risk analysis και επικεντρώνονται στους κλάδους που εντοπίζεται ιστορικά η μεγαλύτερη παραβατικότητα, στις επιχειρήσεις που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία του “ΕΡΓΑΝΗ”, δεν έχουν ελεγχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

– Οι έλεγχοι εκτελούνται με τη χρήση tablets, με τα οποία δηλώνεται διαδικτυακά ο χρόνος έναρξης και λήξης του ελέγχου, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα εκ των υστέρων δήλωσης αδήλωτων εργαζομένων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αποστέλλονται άμεσα τόσο στον ελεγχόμενο όσο και στην βάση δεδομένων της Επιθεώρησης Εργασίας.

  • ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Η Επιθεώρηση Εργασίας λειτουργεί τυπικά με λειτουργική και οργανωτική αυτοτέλεια και με αυτοτελή Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από την 1η Φεβρουαρίου 2023.

Ιφιγένεια Διαμαντοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ.
Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

[1] Η λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας ως Ανεξάρτητης Αρχής ξεκίνησε ουσιαστικά από την 19η Ιουλίου 2022, βλ. Υ.Α. Αριθμ. 67759/2022 (ΦΕΚ 3795/Τ.Β΄/19-7-2022): «Έναρξη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

[2] Άρθ. 102 έως 125 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α 101/Τ.Α΄/19-6-2021): «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις», όπως αυτά ισχύουν σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις τους από το άρθ. 85 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Τ.Α.΄/9-7-2022) το οποίο φέρει τίτλο: «Έναρξη λειτουργίας Επιθεώρησης Εργασίας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 102 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 125 του ν. 4808/2021»

[3] Βλ. Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου: «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής», Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021, σ. 347

[4] Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ανακοίνωση Τύπου: «Επιθεώρηση Εργασίας: Νέο ξεκίνημα με διαφάνεια και περισσότερους ελέγχους», 9 Φεβρουαρίου 2023, διαθέσιμη στο: https://ypergasias.gov.gr/epitheorisi-ergasias-neo-xekinima-me-diafaneia-kai-perissoterous-elegchous/, ημ/νία πρόσβασης 6 Μαρτίου 2023

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.