Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης των Προγραμμάτων της Δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜΜΕ

20 Σεπτεμβρίου, 2022

 Υπό το πρίσμα της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), προβλέπονται από τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3345/2022 (ΦΕΚ 2798/Τ.Β’/6.6.2022[1]) τρία Προγράμματα κρατικών ενισχύσεων, που έχουν ως σκοπό κυρίως τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, την ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με πελάτες και συνεργάτες, την αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας και συνεργασίας και την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.  Δόθηκε παράταση στην υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την 31.10.2022 τόσο για το Πρόγραμμα Ι «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» όσο και για τις κατηγορίες των αιτήσεων 1,2 και 3 του Προγράμματος ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές», ενώ η περίοδος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα ΙΙ «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και υπηρεσιών» παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2022.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι – ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

– Ενισχύει την ψηφιακή ωριμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας και ειδικότερα τις ενεργείς ιδιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτοντας το 90% του πραγματικού κόστους των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και με επιδότηση ανάλογη με το μέγεθος της επιχείρησης, που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 18.000 ευρώ, μέσω άυλης επιταγής (voucher) που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου για την αγορά των επιλέξιμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

– Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης έως την 31 Οκτωβρίου 2022.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

– Eνισχύει – με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης – επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών ή μικρών ή μεσαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο τη λειτουργία νεφοϋπολογιστικών (cloud computing) υποδομών, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού και την αξιοποίηση υπηρεσιών cloud είτε στο στάδιο των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων είτε στο στάδιο της ανάπτυξης του προϊόντος είτε στο στάδιο της εμπορικής του αξιοποίησης

– Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης έως την 31 Δεκεμβρίου 2022. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ- ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

– Ενισχύει τις ιδιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω άυλης επιταγής (voucher) για την αγορά σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

– Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης για τις κατηγορίες των αιτήσεων 1,2 και 3[2] του Προγράμματος έως την 31 Οκτωβρίου 2022.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η αίτηση χρηματοδότησης για όλα τα Προγράμματα υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας www.digitalsme.gov.gr


Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

 

[1] ΚΥΑ 3345/2022: Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση « Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

[2] Η Κατηγορία 1 αφορά: την αντικατάσταση EFT/POS

H Κατηγορία 2 αφορά: την τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει

Η Κατηγορία 3 αφορά: τη λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.