Πολιτική Υποβολής Αναφορών (Whistleblowing)

Στην Σιούφας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, με γνώμονα την καλλιέργεια κουλτούρας διαφάνειας, ακεραιότητας και υπευθυνότητας, έχουμε δεσμευτεί στην τήρηση των βέλτιστων δυνατών προτύπων ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς από το σύνολο των μελών του οργανισμού.

Προκειμένου να ενισχύσουμε την πρόληψη αδικημάτων και την καταπολέμηση οποιασδήποτε ανήθικης ή/και εγκληματικής συμπεριφοράς, προστατεύουμε και ενθαρρύνουμε οποιονδήποτε έχει υποψίες και επιθυμεί να εκφράσει τις ανησυχίες του για ηθικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας μας, χωρίς τον φόβο αντιποίνων.

Η Αναφορά σας, μπορεί να υποβάλλεται είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • απευθείας στον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της εταιρείας, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 210 3673060
  • μέσω ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση της εταιρείας (Νέου Φαλήρου 6, 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Πειραιάς)
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του ΥΠΠΑ (yppa@sioufaslaw.gr)
  • μέσω της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) πατώντας εδώ.