Ψηφιακά ραντεβού για υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

26 Ιανουαρίου, 2023

Μία νέα ψηφιακή υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (εφεξής «ΕΓΔΙΧ»)[1] με βιντεοκλήση ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί μέσω του myEGDIX.live.gov.gr εξασφαλίζοντας τόσο στους οφειλέτες όσο και στους εξουσιοδοτημένους συμβούλους τους τον ψηφιακό προγραμματισμό της ημέρας, της ώρας και του τρόπου εξυπηρέτησής τους με την ΕΓΔΙΧ  και κατά τον τρόπο αυτό την ελαχιστοποίηση του χρόνου απάντησης στα ερωτήματα των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα, η πρώτη υπηρεσία που εγκαινιάστηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά αφορά τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών (του ν. 4738/2020) παρέχοντας στους ενδιαφερομένους πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες συνιστάται να προβούν ανάλογα με το στάδιο της αίτησής τους, καθώς και τη δυνατότητα υποστήριξης σε ερωτήματα που αφορούν τις αιτήσεις τους.

✔ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η υπηρεσία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και ανακοινώθηκε με το από 21 Δεκεμβρίου 2022 Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

✔ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση myEGDIX.live.gov.gr ή απευθείας μέσω του gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών», αλλά και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ΕΓΔΙΧ.

✔ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Το ψηφιακό ραντεβού με την ΕΓΔΙΧ μπορεί να προγραμματιστεί μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.  

✔ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ

Εξυπηρετούνται οι ίδιοι οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων) και οι εξουσιοδοτούμενοι σύμβουλοί τους (όπως δικηγόροι, λογιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων).

✔ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται αρχικά στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο taxisnet και επιλέγει τον τρόπο εξυπηρέτησης (τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής επικοινωνίας). Επιλέγει στη συνέχεια την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί μέσα από τις διαθέσιμες εναλλακτικές και ολοκληρώνει την κράτηση, αφού καταχωρίσει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία. Με την ολοκλήρωση της κράτησης, η υπηρεσία αποστέλλει αυτοματοποιημένο επιβεβαιωτικό μήνυμα στο e-mail του ενδιαφερομένου, στο οποίο εμπεριέχεται και το link μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η βιντεοκλήση. Σε περίπτωση δε που έχει δηλωθεί και η παρουσία τρίτου προσώπου (εξουσιοδοτούμενου συμβούλου) στην τηλεδιάσκεψη, θα αποσταλεί το επιβεβαιωτικό μήνυμα και στο πρόσωπο αυτό.  

✔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η πρώτη υπηρεσία που ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά και αφορά τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4738/2020 παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τις ενέργειες που συνίστανται ή απαιτούνται να κάνουν ανάλογα με το στάδιο της αίτησής τους και συγχρόνως παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης στα ερωτήματα που αντιμετωπίζουν.

✔ ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του myEGDIXlive είναι η παροχή της δυνατότητας στους ενδιαφερομένους να λαμβάνουν εξ αποστάσεως υποστήριξη σε ερωτήματα που αφορούν αιτήσεις τους στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.[2]

Ελεονώρα Αναγνώστου
Δικηγόρος
D.E.A. Droit Economique et Social
Université Paris IX – Dauphine

[1] Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, που συστάθηκε βάσει του ν. 4389/2016 με αποστολή κυρίως την οργάνωση και διαμόρφωση πολιτικής για την ενημέρωση και την υποστήριξη προς ενδιαφερόμενους για λήψη δανείου και δανειολήπτες καθώς και τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

[2] Στην πλατφόρμα αναμένεται, σύμφωνα με το ανωτέρω Κοινό Δελτίο Τύπου, να ενταχθούν και άλλες υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.