Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19

8 Ιουνίου, 2021

Την 30/05/2021 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Τεύχος A’ 87/30.05.2021) για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρώτων χωρών που αρχίζουν να εκδίδουν το εν λόγω πιστοποιητικό, ενώ ο σχετικός κανονισμός θα επεκταθεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου.

Σκοπός της έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων – κατόχων του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Τι είναι το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19;

Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό που περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του, αναφορικά με:

– τον εμβολιασμό του,
– το αποτέλεσμα του τελευταίου rapid test ή PCR test (μοριακού ελέγχου) ή
– τη νόσησή του από τον κορωνοϊό COVID-19

Ποια δεδομένα περιέχει το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19;

Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει τις απαραίτητες κύριες πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο ή τη διαγνωστική εξέταση ή την ανάρρωση.

Πώς εκδίδεται το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19;

Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εκδίδεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του. Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να χορηγείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (Κ.Ε.Π.). Το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην ελληνική γλώσσα, όσο και στα αγγλικά, ώστε να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

*Σημειώνεται ότι το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν αποτελεί υποχρεωτικό ταξιδιωτικό έγγραφο. Τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τον εμβολιασμό, το διαγνωστικό έλεγχο και την ανάρρωση από COVID-19 συνεχίζουν να εξελίσσονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη νέες παραλλαγές του ιού.

Περισσότερες πληροφορίες: www.gov.gr & www.ec.europa.eu

 

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μαρίος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter