Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

• Νομικές συμβουλές και τεχνική υποστήριξη καταγραφής των διαδικασιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της επιχείρησής σας και δημιουργία των Αρχείων επεξεργασίας δεδομένων.
• Νομικές συμβουλές, σύνταξη και τροποποίηση εγγράφων και διαδικασιών σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (πχ. έγγραφα συναίνεσης, συμβάσεις επεξεργασίας μεταξύ υπεύθυνου επεξεργασίας και εκτελούντος επεξεργασίας, συμβάσεις εμπιστευτικότητας).
• Έκθεση εντοπισμού ελλείψεων (Gap analysis).
• Συμβουλές και/ ή σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Αντικτύπου (PIA).
• Υπηρεσίες Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.
• Εκπαίδευση εργαζομένων.

Επικοινωνήστε για

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Μοιραστείτε το:

Χρειάζεστε βοήθεια;