Δίκαιο Ακινήτων

Το τμήμα ακινήτων αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για μεταβιβάσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την άμεση και ασφαλή ολοκλήρωση τους (μεταξύ άλλων νομικός έλεγχος, έκδοση πιστοποιητικών, συλλογή δικαιολογητικών, σύνταξη προσυμφώνων, διαπραγματεύσεις επί των όρων των συμβολαίων, έλεγχος σχεδίων συμβολαίων).

Επίσης πραγματοποιούμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ορθή και εμπρόθεσμη δήλωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων (κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, εμπράγματες ασφάλειες) στο Κτηματολόγιο, σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας του (γραφεία κτηματογράφησης, κτηματολογικά γραφεία).

Για την παροχή των υπηρεσιών μας διαθέτουμε ευρύ πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων και έμπειρων δικηγόρων και συνεργατών συμβολαιογράφων και μηχανικών.

Επικοινωνήστε για

Δίκαιο Ακινήτων

Μοιραστείτε το:

Χρειάζεστε βοήθεια;