ΣτΕ 1738/2023: Μη νόμιμη η συμπερίληψη σε δασικό χάρτη, ακινήτου εντός σχεδίου

7 Δεκεμβρίου, 2023

Με την υπ’ αριθμ. 1738/2023 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικράτειας, έκρινε ως μη νόμιμη τη συμπερίληψη σε δασικό χάρτη, ακινήτου εντός σχεδίου, λόγω αμφιβολιών περί της ανάλυσης των αεροφωτογραφιών του 1945, στις οποίες στηρίχθηκε η διοίκηση προκειμένου να χαρακτηρίσει μία έκταση ως δασική.

Η υπό κρίση υπόθεση, αφορούσε στην εκδίκαση προσφυγής κατά της ένταξης μίας ιδιοκτησίας μικρής έκτασης, στην περιοχή της Παλαιάς Πόλης του Νομού Ξάνθης, στον δασικό χάρτη.

Με την απόφαση αυτή, ανοίγει ο δρόμος για τις πολυάριθμες περιπτώσεις ιδιοκτησιών που χαρακτηρίσθηκαν ως δασικές εκτάσεις και οι ιδιοκτήτες τους, είτε έχουν ήδη προσφύγει ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (και έχουν απορριφθεί οι ενστάσεις τους), είτε σκοπεύουν να προσφύγουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επιγραμματικά, τα κυριότερα σημεία της ως άνω αποφάσεως, είναι τα εξής:

  • Αρμόδιες για την επίλυση ζητημάτων τεχνικής φύσεως, σχετικά με τη βλάστηση της εκτάσεως, είναι οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.
  • Τίθεται υπό αμφισβήτηση η αποδεικτική δύναμη των αεροφωτογραφιών του 1945[1], λόγω χαμηλής ανάλυσης.
  • Αντιθέτως, έκρινε το ΣτΕ ότι αποδείχθηκαν ως ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία, τα ιδιοκτησιακά συμβόλαια του ακινήτου, που προσκομίζει – ενώπιον του Δικαστηρίου – ο προσφεύγων.
  • Συνακόλουθα, κλονίζονται οι αιτιολογίες της διοικητικής αποφάσεως περί μερικής ή ολικής κύρωσης του δασικού χάρτη.
  • Αναπέμπεται η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου η αρμόδια για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, διοικητική αρχή, να εκφέρει αιτιολογημένη κρίση ως προς το ζήτημα εάν το ακίνητο είναι εντός ή εκτός των ορίων του οικισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα προσκομισθέντα συμβόλαια και συνεκτιμώντας την χαμηλή ποιότητα της ανάλυσης των αεροφωτογραφιών.

 

Μαρία Αικατερίνη Δ. Παπαδοπούλου
Δικηγόρος
Δ.Μ.Σ Ιστορίας και Θεωρίας Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Δ.Μ.Σ Αστικού δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Δ.Μ.Σ Εμπορικού Δικαίου, Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

[1] Οι αεροφωτογραφίες του 1945, αποτελούν, σύμφωνα με τον ν. 998/1979, αποδεικτικό υλικό, επί του οποίου βασίζονται οι Δασικές υπηρεσίες, για την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών.

Για να αποθηκεύσετε το άρθρο σε μορφή Pdf:

Σιούφας & Συνεργάτες | Γιώργος Σιούφας | Μάριος Σιούφας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στο τηλ.: 213 017 5600, ή στείλτε mail στο info@sioufaslaw.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Μοιραστείτε το:

Θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το άρθρο μας;
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
και εξειδικευμένος συνεργάτης μας
θα επικοινωνήσει μαζί σας σήμερα
μεταξύ 15:00 - 17:00.