+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Δημοσιεύθηκε στις 14.6.2020 η υπ’ αριθμ. οικ.23103/478/13.6.2020 (ΦΕΚ Β 2274/14.6.2020) Κ.Υ.Α., με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 31 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104 30-5-2020), με το οποίο θεσπίζεται ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω Κ.Υ.Α., προβλέπονται τα εξής :

  1. Ο μηχανισμός ισχύει για το χρονικό διάστημα από 6.2020 μέχρι και 15.10.2020.
  2. Οι επιχειρήσεις που έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης στον μηχανισμό, έχουν την δυνατότητα να προβαίνουν (μονομερώς) σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας μέχρι και 50%, μέρους ή συνόλου των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, για έναν ή περισσότερους μήνες, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού.
  3. Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μόνο και εφόσον οι συμβάσεις δεν τελούν σε αναστολή.
  4. Οι εργαζόμενοι των οποίων ο χρόνος εργασίας θα μειωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λαμβάνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό το 60% των καθαρών αποδοχών τους για τον χρόνο που δεν εργάστηκαν και αναλογία επιδόματος αδείας και Χριστουγέννων (υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων)
  5. Εάν το ποσό που έχουν λαμβάνειν οι εργαζόμενοι, μετά την αναπροσαρμογή, υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε ο εργαζόμενος να λαμβάνει σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό.
  6. Employers do not they can complain τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό, ενώ, επίσης, υποχρεούνται να μην μεταβάλουν τον ονομαστικό μισθό εργαζομένου, για όσο αυτός εντάσσεται στον μηχανισμό.
  7. Στον μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που παρουσιάζουν τουλάχιστον 20% μείωση του κύκλου εργασιών τους, σε σχέση με το προηγούμενος έτος ή μήνες του προηγούμενου έτους. Η Κ.Υ.Α. περιλαμβάνει αναλυτικό τρόπο υπολογισμού της μείωσης, με τιμές αναφοράς για το κάθε είδος επιχείρησης, ανάλογα και με το εάν αυτή υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί (διπλογραφικά, απλογραφικά).

Eιδικότερα, όσον αφορά την διαδικασία ένταξης στον μηχανισμό, προβλέπονται τα εξής:

1) Αρχικά η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport με την οποία θα δηλώνει τα ακαθάριστα έσοδά της σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής της στον μηχανισμό.

2) Αμέσως μετά, η επιχείρηση υποβάλλει, με ειδικό έντυπο, αίτηση για την ένταξή της στον μηχανισμό, στην οποία δηλώνονται τα αρχικά απαιτούμενα στοιχεία (Α΄ Φάση) και συγκεκριμένα δηλώνονται :

α) τα στοιχεία της επιχείρησης,

β) ο μήνας ένταξης στον μηχανισμό,

γ) τα στοιχεία των εργαζομένων που θα ενταχθούν στον μηχανισμό (αν η σύμβασή τους τελεί σε αναστολή, με την δήλωση αυτή θεωρείται ότι ανακαλείται οριστικά η αναστολή)

δ) το συμβατικό ωράριο απασχόλησης των ανωτέρω εργαζομένων και το νέο, μειωμένο, ωράριο, το οποίο προγραμματίζεται και δηλώνεται για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης στον Μηχανισμό.

3) Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω Α΄ φάσης υποβολής, τα ανωτέρω, υπό στοιχείο 1 υποβληθέντα από την επιχείρηση στοιχεία διασταυρώνονται από την ΑΑΔΕ, η οποία θα ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης υπαγωγής του στον μηχανισμό.

4) Κατόπιν της εγκρίσεως της αιτήσεως, η επιχείρηση θα πρέπει, για κάθε μήνα εφαρμογής του μηχανισμού και εντός 3 ημερών από την έναρξη επόμενου μήνα, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (Β΄ φάση), α) σχετικά με τις μηνιαίες δηλωθείσες (μικτές και καθαρές) αποδοχές του εργαζομένου, β) σχετικά με τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο με βάση το μειωμένο ωράριο εργασίας και γ) για τον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζομένου και την τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας.

5) Η δήλωση/αίτηση ένταξης στον Μηχανισμό πρέπει να υποβληθεί εκ των προτέρων, ago την εφαρμογή του νέου μειωμένου ωραρίου εργασίας.