Δίκαιο Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η δικηγορική μας εταιρεία εξειδικεύεται σε:

• Νομικές συμβουλές για προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
• Κατάθεση αιτήσεων κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή σήματα και σχέδια).
• Δικαστική εκπροσώπηση σε εθνικά και/ ή Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
• Σύνταξη συμβάσεων παροχής ή μεταβίβασης δικαιωμάτων.
• Ελέγχους εταιρικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Επίλυση διαφορών σε υποθέσεις προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τρίτους.

Επικοινωνήστε για

Δίκαιο Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Μοιραστείτε το:

Χρειάζεστε βοήθεια;