Πτωχευτικό Δίκαιο & Αναδιάρθρωση Χρέους

Η δικηγορική μας εταιρεία διαθέτει ομάδα εξειδικευμένων δικηγόρων και συνεργατών που δύνανται να αναζητήσουν λύσεις για πτωχευμένες εταιρείες, παρέχει συμβουλές σε δανειστές για αναδιάρθρωση χρέους και ζητήματα παύσης πληρωμών. Έχουμε επιτύχει πολυάριθμες συμφωνίες αναδιάρθρωσης, βασισμένες σε οικονομική ανάλυση από την εξειδικευμένη συμβουλευτική μας ομάδα.

Η ομάδα μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για αναγγελίες ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, παρακολούθηση πλειστηριασμών, σύνταξη και υποβολή όλων των αναγκαίων νομικών εγγράφων σε όλα τα στάδια του πλειστηριασμού ή της πτώχευσης.

Επικοινωνήστε για

Πτωχευτικό Δίκαιο & Αναδιάρθρωση Χρέους

Μοιραστείτε το:

Χρειάζεστε βοήθεια;