Δίκαιο Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει νομικές συμβουλές αναφορικά με στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα των νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβουλεύει Ελληνικές Βιομηχανίες (ιδίως στον τομέα της παραγωγής ενέργειας) για εξειδικευμένα νομικά ζητήματα των κανονισμών ενέργειας και περιβάλλοντος και παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επικοινωνήστε για

Δίκαιο Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Μοιραστείτε το:

Χρειάζεστε βοήθεια;