Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Η δικηγορική εταιρεία μας παρέχει νομικές συμβουλές σε ελληνικές και ξένες εταιρείες σε σχέση με:

• Σύνταξη και διαπραγμάτευση εταιρικών συμβάσεων.
• Ίδρυση ελληνικών εταιρειών όλων των μορφών και τροποποίηση καταστατικών.
• Συγχωνεύσεις και αποσχίσεις.
• Νομικούς ελέγχους εταιριών.
• Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
• Παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Επικοινωνήστε για

Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Μοιραστείτε το:

Χρειάζεστε βοήθεια;