Δημόσιο Δίκαιο & Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων/ Προμηθειών

Οι έμπειροι και ικανοί νομικοί μας σύμβουλοι θα συνδράμουν την επιχείρησή σας στις διαδικασίες των δημόσιων διαγωνισμών, βοηθώντας στην προετοιμασία και υποβολή προσφυγών, ενστάσεων, αιτήσεων αναστολής, αιτήσεων ακύρωσης, καθώς και στην δικαστική σας εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων.

Επικοινωνήστε για

Δημόσιο Δίκαιο & Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων/ Προμηθειών

Μοιραστείτε το:

Χρειάζεστε βοήθεια;