+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Εμπιστοσύνη - Αξιοπιστία - Αποτελέσματα

Αντιμετωπίζουμε τα νομικά σας ζητήματα ολοκληρωμένα βοηθώντας σας να σχεδιάσετε στρατηγικά το κάθε σας βήμα.

Συνεργασία για επιτυχή αποτελέσματα

Είμαστε υπερήφανοι για τις μακρόχρονες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους εντολείς μας.

Νομική Ενημέρωση

Νομιμότητα υποβολής δεύτερης αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής, στην περίπτωση κατά την οποία, για την ίδια αξίωση, έχει ήδη εκδοθεί διαταγή πληρωμής

Τραπεζικό
Δίκαιο

Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αλλά και σύνθετους τομείς της οικονομικής ζωής. Όπως είναι φυσικό, αυτό αντανακλάται και στο νομικό πλαίσιο που έχει δομηθεί γύρω από τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθιστώντας την ενασχόληση με το τραπεζικό δίκαιο μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία.

Διαβάστε Περισσότερα

Εργατικό & Ασφαλιστικό
Δίκαιο

Κατά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί στην Ελλάδα μία σειρά ραγδαίων αλλαγών τόσο στο πεδίο των σχέσεων εργασίας όσο και στον τομέα της κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης. Οι συνεχιζόμενες αυτές αλλαγές επηρεάζουν άμεσα και καταλυτικά το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, τοποθετώντας το εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Διαβάστε Περισσότερα

Δίκαιo
Συμβάσεων

Οι σημαντικότερες συναλλαγές και συμφωνίες που πραγματοποιούνται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο περιβάλλονται τον έγγραφο τύπο. Η αυξημένη αποδεικτική αξία των εγγράφων και η δεσμευτικότητα των όρων των έγγραφων συμφωνιών, καθιστούν τη σύνταξη συμβολαίων ένα ιδιαίτερα σημαντικό τομέα νομικής εξειδίκευσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιλεγμένη νομική αρθρογραφία στο email σας

Λάβετε στο email σας τις τελευταίες νομικές εξελίξεις που χρειάζεται να γνωρίζετε από τους δικηγόρους της εταιρείας μας

Ποιοτικές και καινοτόμες νομικές λύσεις

Οι δικηγόροι μας είναι στη διάθεση σας παρέχοντας άρτια νομική υποστήριξη

Αρθρογραφία

Η επίδραση του τεκμηρίου αθωότητας στην πολιτική δίκη (Απόφαση 4/2020 ΟλΑΠ)

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε επί αναιρέσεως, με την οποία προβαλλόταν ως λόγος για την εξαφάνιση της απόφασης του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ, η παραβίαση του κατά το άρθρο 6 παρ. 2 της Ε.Σ.Δ.Α. τεκμηρίου της...

Διαβάστε Περισσότερα

Νέο καθεστώς αυστηρών προστίμων καθυστερημένης εγγραφής στο κτηματολόγιο

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Με το άρθρο 133 του πρόσφατου νόμου 4759/9-12-2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και Άλλες Διατάξεις», τροποποιείται η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του ν.2308/1995,...

Διαβάστε Περισσότερα

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Με θετικές προοπτικές ξεκίνησε τη λειτουργία της  η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Η ταχεία και ευέλικτη διαδικασία της, σε συνδυασμό με τα εχέγγυα αξιοπιστίας της κρίσης της εγγυώνται την...

Διαβάστε Περισσότερα

Προοπτική απαλλαγής εμπορικής εταιρίας απο επισφαλείς απαιτήσεις με εκχώρηση αυτών σε τρίτη εταιρία σε αξία χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η εξεταζόμενη περίπτωση δεν καταλαμβάνεται από την ειδική ρύθμιση του ν.4354/2015 που αφορά πώληση απαιτήσεων α) πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων τραπεζών από...

Διαβάστε Περισσότερα

Προϋποθέσεις επιστροφής σε προμηθευτή του καταβληθέντος Φ.Π.Α. σε περίπτωση μη είσπραξης του τιμήματος από τον πελάτη

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ Φ.Π.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Ένα κρίσιμο ζήτημα που ενδιαφέρει κάθε προμηθευτή προϊόντων ή υπηρεσιών,  σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη είσπραξης του τιμήματος από τον πελάτη,...

Διαβάστε Περισσότερα

Υπαγωγή των χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών γονέων προς τέκνα για την αγορά πρώτης κατοικίας στο ευνοϊκό, λόγω αφορολόγητου ορίου, καθεστώς φορολόγησης βάσει κλίμακος

ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΚΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΝΟΪΚΟ ΛΟΓΩ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣ. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση που ενισχύει το πλαίσιο απόκτησης πρώτης κατοικίας εισήγαγε ο  πρόσφατος...

Διαβάστε Περισσότερα

Νομική Ενημέρωση