+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Εμπιστοσύνη - Αξιοπιστία - Αποτελέσματα

Αντιμετωπίζουμε τα νομικά σας ζητήματα ολοκληρωμένα βοηθώντας σας να σχεδιάσετε στρατηγικά το κάθε σας βήμα.

Συνεργασία για επιτυχή αποτελέσματα

Είμαστε υπερήφανοι για τις μακρόχρονες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους εντολείς μας.

Νομική Ενημέρωση

Νομιμότητα υποβολής δεύτερης αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής, στην περίπτωση κατά την οποία, για την ίδια αξίωση, έχει ήδη εκδοθεί διαταγή πληρωμής

Τραπεζικό
Δίκαιο

Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αλλά και σύνθετους τομείς της οικονομικής ζωής. Όπως είναι φυσικό, αυτό αντανακλάται και στο νομικό πλαίσιο που έχει δομηθεί γύρω από τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθιστώντας την ενασχόληση με το τραπεζικό δίκαιο μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία.

Διαβάστε Περισσότερα

Εργατικό & Ασφαλιστικό
Δίκαιο

Κατά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί στην Ελλάδα μία σειρά ραγδαίων αλλαγών τόσο στο πεδίο των σχέσεων εργασίας όσο και στον τομέα της κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης. Οι συνεχιζόμενες αυτές αλλαγές επηρεάζουν άμεσα και καταλυτικά το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, τοποθετώντας το εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Διαβάστε Περισσότερα

Δίκαιo
Συμβάσεων

Οι σημαντικότερες συναλλαγές και συμφωνίες που πραγματοποιούνται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο περιβάλλονται τον έγγραφο τύπο. Η αυξημένη αποδεικτική αξία των εγγράφων και η δεσμευτικότητα των όρων των έγγραφων συμφωνιών, καθιστούν τη σύνταξη συμβολαίων ένα ιδιαίτερα σημαντικό τομέα νομικής εξειδίκευσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιλεγμένη νομική αρθρογραφία στο email σας

Λάβετε στο email σας τις τελευταίες νομικές εξελίξεις που χρειάζεται να γνωρίζετε από τους δικηγόρους της εταιρείας μας

Ποιοτικές και καινοτόμες νομικές λύσεις

Οι δικηγόροι μας είναι στη διάθεση σας παρέχοντας άρτια νομική υποστήριξη

Αρθρογραφία

Aναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»

Με τον υπ’ αριθμόν 4728/2020 Νόμο (ΦΕΚ Α΄ 186/29.9.2020) που αφορά «επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα ‘’Ιανός’’, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας...

Διαβάστε Περισσότερα

Στρατηγικές επενδύσεις – Θεσμικό πλαίσιο

Στρατηγικές επενδύσεις – Θεσμικό πλαίσιο. ___ Ι. Τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε ισορροπία και η οικονομία ανακάμπτει με ενισχυμένους ρυθμούς, όταν ανακτά την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών.  Στην κατεύθυνση της ανάταξης της οικονομίας κεντρικό ρόλο...

Διαβάστε Περισσότερα

Το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων – κανονιστικό πλαίσιο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.) εισήχθη με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», σε υλοποίηση των...

Διαβάστε Περισσότερα

Νόμος 4722/2020: Ρυθμίσεις φορολογικών και εργασιακών θεμάτων

Ο νόμος 4722/15-9-2020, στο πλαίσιο διαχείρισης των δυσμενών συνεπειών αντιμετώπισης της πανδημίας  του κορωνοϊού COVID-19, περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, και για δύο νευραλγικούς τομείς ευρέος ενδιαφέροντος και ειδικότερα τις Μισθώσεις και τα Εργασιακά....

Διαβάστε Περισσότερα

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δια προσκόμισης e-mail ως σχετικό σε δίκη

Ο Άρειος Πάγος με πρόσφατη απόφασή του (186/2020 Α1 Πολιτικό Τμήμα) αποφάνθηκε επί της έννοιας των όρων «αρχείο» και «επεξεργασία» καταφάσκοντας συνδρομή παραβίασης προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο του ν.2472/1997, αλλά με ευρύτερη πρακτική αξία. Συγκεκριμένα,...

Διαβάστε Περισσότερα

Φορολογική Διαγραφή Επισφαλών Απαιτήσεων

Επισφαλείς απαιτήσεις μικρού ποσού Με το άρθρο 15 του Ν. 4646/2019, τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ για τη φορολογική διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε άμεση διαγραφή απαιτήσεων...

Διαβάστε Περισσότερα

Νομική Ενημέρωση