+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Εμπιστοσύνη - Αξιοπιστία - Αποτελέσματα

Αντιμετωπίζουμε τα νομικά σας ζητήματα ολοκληρωμένα βοηθώντας σας να σχεδιάσετε στρατηγικά το κάθε σας βήμα.

Συνεργασία για επιτυχή αποτελέσματα

Είμαστε υπερήφανοι για τις μακρόχρονες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους εντολείς μας.

Νομική Ενημέρωση

Νομιμότητα υποβολής δεύτερης αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής, στην περίπτωση κατά την οποία, για την ίδια αξίωση, έχει ήδη εκδοθεί διαταγή πληρωμής

Τραπεζικό
Δίκαιο

Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αλλά και σύνθετους τομείς της οικονομικής ζωής. Όπως είναι φυσικό, αυτό αντανακλάται και στο νομικό πλαίσιο που έχει δομηθεί γύρω από τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθιστώντας την ενασχόληση με το τραπεζικό δίκαιο μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία.

Διαβάστε Περισσότερα

Εργατικό & Ασφαλιστικό
Δίκαιο

Κατά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί στην Ελλάδα μία σειρά ραγδαίων αλλαγών τόσο στο πεδίο των σχέσεων εργασίας όσο και στον τομέα της κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης. Οι συνεχιζόμενες αυτές αλλαγές επηρεάζουν άμεσα και καταλυτικά το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, τοποθετώντας το εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Διαβάστε Περισσότερα

Δίκαιo
Συμβάσεων

Οι σημαντικότερες συναλλαγές και συμφωνίες που πραγματοποιούνται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο περιβάλλονται τον έγγραφο τύπο. Η αυξημένη αποδεικτική αξία των εγγράφων και η δεσμευτικότητα των όρων των έγγραφων συμφωνιών, καθιστούν τη σύνταξη συμβολαίων ένα ιδιαίτερα σημαντικό τομέα νομικής εξειδίκευσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιλεγμένη νομική αρθρογραφία στο email σας

Λάβετε στο email σας τις τελευταίες νομικές εξελίξεις που χρειάζεται να γνωρίζετε από τους δικηγόρους της εταιρείας μας

Ποιοτικές και καινοτόμες νομικές λύσεις

Οι δικηγόροι μας είναι στη διάθεση σας παρέχοντας άρτια νομική υποστήριξη

Αρθρογραφία

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 19221/379/19-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ.17788/346/8-5-2020 (Β΄1779), με την οποία ρυθμίστηκε η παράταση και η ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καθώς και η...

Διαβάστε Περισσότερα

Άσκηση φορολογικού ελέγχου από ιδιώτες ελεγκτές. Συναφείς δεσμεύσεις της φορολογικής Διοίκησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Υπ’ αρίθμ.: 320/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας, επταμελούς συνθέσεως. I. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπό επταμελή σύνθεση, και στο πλαίσιο δίκης – πιλότου, επελέφθη του ακολούθου ζητήματος. Πρώτον, αν είναι ανεκτή κατά το άρθρο 26 παρ. 2 του ισχύοντος...

Διαβάστε Περισσότερα

Διοικητικός έλεγχος των ομαδικών απολύσεων εργαζομένων με βάση τα κριτήρια του ν.1387/1983, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4472/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ:         Υπ’ αριθμ.: 1786/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.). Με τις διατάξεις του ν. 1387/1983 ορίζεται η έννοια των ομαδικών απολύσεων απασχολουμένων σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις (με αριθμό κλιμακούμενο αναλόγως επί του συνολικού – πέραν των...

Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στην περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεως, όταν ο μεταβιβάζων εργοδότης οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.

ΑΠΟΦΑΣΗ:      Υπ’ αριθμ.:  620/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας επελήφθη, στο πλαίσιο αναιρετικής διαδικασίας, του ζητήματος της χορηγήσεως ασφαλιστικής ενημερότητας, εξαιτίας της αρνήσεως του ασφαλιστικού φορέα να ανταποκριθεί σε...

Διαβάστε Περισσότερα

Προϋποθέσεις διαγραφής, από φορέα εκμεταλλεύσεως μηχανής αναζητήσεως πληροφοριών, συνδέσμων που οδηγούν σε προσωπικά δεδομένα

ΑΠΟΦΑΣΗ:         Της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, επί της υποθέσεως C-136/17 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), μείζονος συνθέσεως. Το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας αντιμετώπισε ζητήματα εμπίπτοντα στο γενικό πλαίσιο του θέματος, λόγω της αρνήσεως της...

Διαβάστε Περισσότερα

Λύση, για σπουδαίο λόγο, διμελούς προσωπικής εμπορικής εταιρείας και αποκλεισμός, για ίδιο λόγο, εταίρου αυτής

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Υπ’ αριθμ.:  37/2019 του Αρείου Πάγου. Επί των ζητημάτων του ως άνω θέματος, το Δ΄ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έδωσε, με την προαναφερόμενη απόφασή του, τις ακόλουθες λύσεις, στο πλαίσιο του ριζικώς αναμορφωμένου δικαίου των προσωπικών εμπορικών...

Διαβάστε Περισσότερα

Νομική Ενημέρωση