+30 213 0175600 info@sioufaslaw.gr
EnglishΕλληνικάRomână

Εμπιστοσύνη - Αξιοπιστία - Αποτελέσματα

Αντιμετωπίζουμε τα νομικά σας ζητήματα ολοκληρωμένα βοηθώντας σας να σχεδιάσετε στρατηγικά το κάθε σας βήμα.

Συνεργασία για επιτυχή αποτελέσματα

Είμαστε υπερήφανοι για τις μακρόχρονες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους εντολείς μας.

Νομική Ενημέρωση

Νομιμότητα υποβολής δεύτερης αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής, στην περίπτωση κατά την οποία, για την ίδια αξίωση, έχει ήδη εκδοθεί διαταγή πληρωμής

Τραπεζικό
Δίκαιο

Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αλλά και σύνθετους τομείς της οικονομικής ζωής. Όπως είναι φυσικό, αυτό αντανακλάται και στο νομικό πλαίσιο που έχει δομηθεί γύρω από τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθιστώντας την ενασχόληση με το τραπεζικό δίκαιο μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία.

Διαβάστε Περισσότερα

Εργατικό & Ασφαλιστικό
Δίκαιο

Κατά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί στην Ελλάδα μία σειρά ραγδαίων αλλαγών τόσο στο πεδίο των σχέσεων εργασίας όσο και στον τομέα της κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης. Οι συνεχιζόμενες αυτές αλλαγές επηρεάζουν άμεσα και καταλυτικά το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, τοποθετώντας το εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Διαβάστε Περισσότερα

Δίκαιo
Συμβάσεων

Οι σημαντικότερες συναλλαγές και συμφωνίες που πραγματοποιούνται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο περιβάλλονται τον έγγραφο τύπο. Η αυξημένη αποδεικτική αξία των εγγράφων και η δεσμευτικότητα των όρων των έγγραφων συμφωνιών, καθιστούν τη σύνταξη συμβολαίων ένα ιδιαίτερα σημαντικό τομέα νομικής εξειδίκευσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιλεγμένη νομική αρθρογραφία στο email σας

Λάβετε στο email σας τις τελευταίες νομικές εξελίξεις που χρειάζεται να γνωρίζετε από τους δικηγόρους της εταιρείας μας

Ποιοτικές και καινοτόμες νομικές λύσεις

Οι δικηγόροι μας είναι στη διάθεση σας παρέχοντας άρτια νομική υποστήριξη

Αρθρογραφία

Υπαγωγή των χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών γονέων προς τέκνα για την αγορά πρώτης κατοικίας στο ευνοϊκό, λόγω αφορολόγητου ορίου, καθεστώς φορολόγησης βάσει κλίμακος

ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΚΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΝΟΪΚΟ ΛΟΓΩ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣ. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση που ενισχύει το πλαίσιο απόκτησης πρώτης κατοικίας εισήγαγε ο  πρόσφατος...

Διαβάστε Περισσότερα

Protect your Brand with a European Union Trademark

European trademark registration Building your own successful business relies, strategically, in the creation of a successful brand, a major element of which, especially in modern virtual world, is your visual identity expressed through your company’s and products’...

Διαβάστε Περισσότερα

Ν. 4734/2020: Προσαρμογή της εγχώριας νομοθεσίας ΚΞΧ/ΧΤ στο Ενωσιακό Δίκαιο (5η Οδηγία)

Ν. 4734/2020: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΞΧ/ΧΤ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (5η ΟΔΗΓΙΑ) Η νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) έχει αποτελέσει τα...

Διαβάστε Περισσότερα

Νέο πλαίσιο για τη διάρκεια και καταγγελία τηλεπικοινωνιακής σύμβασης καταναλωτή, αλλαγή παρόχου και τη φορητότητα αριθμών

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,  ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Με τον νόμο 4727/2020 που έχει ως κύριο αντικείμενο την ψηφιακή διακυβέρνηση εισάγονται, σε υλοποίηση της Οδηγίας ΕΕ 2018/1972, δύο...

Διαβάστε Περισσότερα

Η παράβαση του καθήκοντος αλήθειας στην πολιτική δίκη ως αδικοπραξία

Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ  ΩΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Κατά παγιωμένη νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 991/2010, 1125/2018) η διάταξη του άρθρου 116 ΚΠολΔ καθιερώνει την τήρηση του καθήκοντος της αληθείας εκ μέρους των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠ 1474/2019: Σιωπηρή αποδοχή αποφάσεως∙ συμμόρφωση προς το περιεχόμενο εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως∙ μη προσθήκη επιφυλάξεως εκ μέρους του ηττηθέντος διαδίκου.

  Επί αποφάσεως που έχει εξοπλισθεί με εκτελεστότητα – δηλ. επί τελεσίδικης ή προσωρινώς εκτελεστής αποφάσεως – αποκλείεται, κατά την πάγια θέση της νομολογίας και της θεωρίας, η συναγωγή σιωπηρής αποδοχής αυτής, όταν ο ηττηθείς ή εν μέρει ηττηθείς διάδικος...

Διαβάστε Περισσότερα

Νομική Ενημέρωση

RSS Lawspot