Διακρίσεις - Πιστοποιήσεις

ISO 9001

Η δικηγορική εταιρεία Σιούφας & Συνεργάτες έχοντας ως στρατηγική της επιλογή την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας με αξιοπιστία, έχει πιστοποιηθεί από τον Δεκέμβριο 2014 με το πρότυπο Ποιότητας ISO 9001. Η πιστοποίηση καλύπτει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο & διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TUV Hellas.

Για την επίτευξη της πιστοποίησης αλλά και τη διατήρηση του πιστοποιητικού, η Σιούφας & Συνεργάτες αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό την γνώση, την ικανότητα, την εμπειρία των ανθρώπων της, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχουν τα συστήματα & οι νέες τεχνολογίες. Η Σιούφας & Συνεργάτες εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών της, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας για τις οποίες έχει δεσμευθεί, ώστε οι πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας. Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας η οποία είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών κατόπιν σχετικού αιτήματος.

ISO 45001

Η δικηγορική εταιρεία Σιούφας & Συνεργάτες έχοντας ως στρατηγικό στόχο την υγεία και ασφάλεια στην εργασία των εργαζομένων της και άλλων που μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της, έχει πιστοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2020 με το πρότυπο ISO 45001.

Το εν λόγω πρότυπο είναι το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο που αφορά στην Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία και η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο & διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TUV Hellas.

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη αποτελεσματικότητα των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που συστηματικά λαμβάνει η εταιρεία προκειμένου να παρέχει υγιείς και ασφαλείς χώρους εργασίας. Επίσης την ενδυναμώνει περαιτέρω σε θέματα εξάλειψης κινδύνων και ελαχιστοποίησης διακινδυνεύσεων (π.χ. Covid-19), βελτιώνοντας παράλληλα τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητά της.

ISO 14001

Η δικηγορική εταιρεία Σιούφας & Συνεργάτες έχοντας ως στρατηγική της επιλογή την συστηματική βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, έχει πιστοποιηθεί από τον Δεκέμβριο 2021 με το πρότυπο ISO 14001.

Το εν λόγω πρότυπο είναι το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο που αφορά στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο & διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TUV Hellas.

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των δράσεων που συστηματικά λαμβάνει η εταιρεία προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Επιπρόσθετα, την ενδυναμώνει περαιτέρω σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων, βελτιώνοντας παράλληλα τις επιδόσεις της.

Legal 500

Η δικηγορική μας εταιρεία συστήνεται ως κορυφαία δικηγορική εταιρεία για το έτος 2020, από τον διεθνή ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης νομικών υπηρεσιών Legal 500.

Τα Τμήματα Δικαστικής και Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατατάχθηκαν μεταξύ των κορυφαίων στους τομείς τους.

LEGAL 500: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ & ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι ιδιαίτερα ικανοί δικηγόροι της δικηγορικής εταιρείας Σιούφας & Συνεργάτες διακρίνονται για την «εξαίρετη εργασία τους και τις ιδιαίτερα υψηλές ικανότητες συνεργασίας». Οι τομείς εξειδίκευσης της ομάδας περιλαμβάνουν τομείς πνευματικής ιδιοκτησίας, τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου, πτωχευτικού δικαίου , εργατικού δικαίου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο δικηγόρος και εταίρος κος. Μάριος Σιούφας είναι επικεφαλής των τμημάτων και πλαισιώνεται από τη δικηγόρο κα. Ιωάννα Ραψομανίκη που παρακολουθεί πάντα το σύνολο των υποθέσεων.

LEGAL 500: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Δικηγορική εταιρεία Σιούφας & Συνεργάτες διαθέτει ομάδα «αφοσιωμένων δικηγόρων» με «εξαιρετική γνώση των σχετικών θεμάτων». Ο δικηγόρος και εταίρος κος. Μάριος Σιούφας προΐσταται του τμήματος, αξιοποιώντας την εμπειρία του στην διαχείριση των καταθέσεων, κατοχυρώσεων, ανανεώσεων και ανακοπών επί σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

CIPP

Ο εταίρος μας, κος. Μάριος Σιούφας, διαθέτει πιστοποίηση CIPP. Η πιστοποίηση CIPP αποτελεί διεθνή πιστοποίηση για επαγγελματίες της προστασίας προσωπικών δεδομένων και αποδεικνύει την κατανόηση ενός πλαισίου αρχών και την γνώση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προαπαιτούμενων γνώσεων για την άσκηση των καθηκόντων Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.