Τομείς Δραστηριότητας

Δίκαιο Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η δικηγορική μας εταιρεία εξειδικεύεται σε: • Νομικές συμβουλές για προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. • Κατάθεση αιτήσεων κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (εθνικά, ευρωπαϊκά

Διαβάστε Περισσότερα »

Δημόσιο Δίκαιο & Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων/ Προμηθειών

Οι έμπειροι και ικανοί νομικοί μας σύμβουλοι θα συνδράμουν την επιχείρησή σας στις διαδικασίες των δημόσιων διαγωνισμών, βοηθώντας στην προετοιμασία και υποβολή προσφυγών, ενστάσεων, αιτήσεων

Διαβάστε Περισσότερα »

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: • Νομικές συμβουλές και τεχνική υποστήριξη καταγραφής των διαδικασιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε Περισσότερα »

Ιδιώτες πελάτες

Η δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει την νομική υποστήριξή σας, τόσο με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα που σας απασχολούν, όσο και με την εξωδικαστική

Διαβάστε Περισσότερα »

Το Newsletter μας

Τελευταίες Νομικές Ενημερώσεις