Η Ομάδα μας

Ποιοι είμαστε

Στη δικηγορική εταιρεία Σιούφας και Συνεργάτες είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τους ανθρώπους μας. Κάθε μέλος της ομάδας μας χαρακτηρίζεται από ευθυκρισία, ομαδικό πνεύμα και μεγάλη έφεση στην γνώση.

Η διαρκής εκπαίδευση, το ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων και τα ουσιαστικά επιτεύγματά τους συνδιαμορφώνουν την εταιρική μας ταυτότητα.

Ένα δυνατό νομικό υπόβαθρο αποτελεί μόνο την βάση πάνω στην οποία διαμορφώνεται ένας επιτυχημένος και ολοκληρωμένος δικηγόρος.

Στη Δικηγορική εταιρεία Σιούφας και Συνεργάτες, αντιλαμβανόμαστε την επιτυχία ως ένα αδιαίρετο σύνολο που αποτελείται από συνεχή βελτίωση, ομαδική προσπάθεια και δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Εταίροι

Γεώργιος Σιούφας

Γλώσσες: Eλληνικά, Aγγλικά
Σπουδές: LLM στο Τραπεζικό και Οικονομικό Δίκαιο - Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
Πτυχίο Νομικής - Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου

Ο δικηγόρος Γεώργιος Σιούφας  είναι ο Διευθύνων Εταίρος  και ιδρυτής της Δικηγορικής Εταιρείας. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2001, ίδρυσε τη Δικηγορική Εταιρεία «Σιούφας και Συνεργάτες» μαζί με τον  Μάριο Σιούφα το 2005. Η μακρόχρονη εμπειρία του στον τομέα του Τραπεζικού και  Χρηματοοικονομικού δικαίου, της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων,  της διαχείρισης ακινήτων και της νομικής υποστήριξης μεγάλων επενδυτικών έργων αποδεικνύεται μέσω της ευρείας ενασχόλησής του, τόσο στο πλαίσιο νομικής υποστήριξης συναλλαγών, όσο και σε επίπεδο νομικής συμβουλευτικής. Οι πελάτες του περιλαμβάνουν όλες τις μεγάλες (συστημικές) τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, ενώ έχει συμμετάσχει στις περισσότερες συναλλαγές της ελληνικής αγοράς πωλήσεων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ως επικεφαλής ομάδων που διαχειρίζονται υποθέσεις με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας.

Μάριος Σιούφας

Γλώσσες: Eλληνικά, Aγγλικά, Iσπανικά
Σπουδές: LLM στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
Πτυχίο Νομικής - Πανεπιστήμιο του Westminster

Ο δικηγόρος Μάριος Σιούφας είναι ο Aναπληρωτής Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας και υπεύθυνος για τα Τμήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εμπορικού Δικαίου, Εταιρικών Μετασχηματισμών και Επίλυσης Διαφορών με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας χειρισμού υποθέσεων εγγραφής και προστασίας εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εμπορικών σημάτων και σχεδίων, εκπροσωπώντας μια ευρεία βάση εταιρικών πελατών ενώπιον των ελληνικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Μάριος Σιούφας περιλαμβάνεται στους προτεινόμενους δικηγόρους από το Legal 500 στην έκδοση του 2020.

Νομικοί Σύμβουλοι

Kαθηγητής Νικόλαος Κατηφόρης

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά.

Σπουδές: Διδακτορικό - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (1989-1993) - «Δικαστική αναστολή της εκτέλεσης μετά την άσκηση ενδίκων μέσων ή ενδίκων βοηθημάτων»
Πτυχίο Νομικής - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (1983-1988)

Ο καθηγητής Νικόλαος Κατηφόρης είναι Νομικός Σύμβουλος και DPO της Δικηγορικής Εταιρείας. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τομέα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και έχει ευρεία εμπειρία και στο Διοικητικό δίκαιο. Έχοντας χειριστεί μεγάλου νομικού ενδιαφέροντος και σημαντικού αντικειμένου αντιδικίες, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία, τόσο στον χώρο της διαιτησίας, όσο και της ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης όλων των βαθμών. Εξειδικεύεται επίσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ενώ διαχειρίζεται σημαντικά έργα αναγόμενα σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και ιδίως στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Διευθυντές

Όλγα Ευτυχίδου

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά
Σπουδές: Μεταπτυχιακό στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Διοικητική Διακυβέρνηση και Πολιτική - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Νομικής - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας, με ειδίκευση στη Γλωσσολογία – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

H δικηγόρος Όλγα Ευτυχίδου είναι η Διευθύντρια της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και μέλος της ομάδας Διοίκησης, υπεύθυνη για όλες τις νομικές και δικαστικές υποθέσεις, καθώς και για την εταιρική διακυβέρνηση. Κατέχει μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και δανείων, ειδικά όσον αφορά στην εξωδικαστική και δικαστική επιδίωξη εκκρεμών απαιτήσεων, και την αναγκαστική εκτέλεση. Η εξειδίκευσή της εκτείνεται και σε άλλους τομείς του ελληνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού, του εμπορικού, του εργατικού καθώς και του δικαίου των συμβάσεων, ενώ έχει σημαντική εμπειρία στις διαπραγματεύσεις και τον χειρισμό σύνθετων έργων και ηγείται πολυμελών νομικών ομάδων.

Νεοκλής Νεοκλέους

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
Σπουδές: Πτυχίο Νομικής – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο δικηγόρος Νεοκλής Νεοκλέους είναι ο αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας.
Εξειδικεύεται σε θέματα ακίνητης περιουσίας, χειριζόμενος υποθέσεις μεταβιβάσεων μεγάλης κλίμακας με πολύπλοκα νομικά ζητήματα που καλύπτουν όλα τα στάδια από τον προκαταρκτικό νομικό έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο και εθνικό κτηματολόγιο μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι γνώσεις του, καθώς και οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας του εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους πελάτες.
Κατέχει εμπειρία 19 ετών που αποκτήθηκε από την ενασχόλησή του ως εξωτερικού συμβούλου μεγάλης Ελληνικής Τράπεζας και κατασκευαστικής εταιρίας, ενώ, εκτός από τις μεταβιβάσεις, χειρίζεται με την ομάδα του σημαντικού αντικειμένου και αυξημένης πολυπλοκότητας υποθέσεις που ανάγονται στον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας και τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων.

Προϊστάμενοι

Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά
Σπουδές: Πτυχίο Νομικής- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η δικηγόρος Θεοδώρα Αντωνοπούλου έχει εμπειρία 18 ετών, στους τομείς αστικού και εμπορικού δικαίου και αναγκαστικής εκτέλεσης. Ειδικότερα, έχει ασχοληθεί με την επιτυχή υποστήριξη αγωγών ενοχικού, ειδικού ενοχικού, μισθώσεων, εμπράγματου και κληρονομικού δικαίου.
Προΐσταται του τμήματος Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου και Εταιρικών Μετασχηματισμών της Δικηγορικής Εταιρείας, με έμφαση στους τομείς της δικαστικής διεκδίκησης απαιτήσεων. Διαθέτει μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία, εκπροσωπώντας τους εταιρικούς πελάτες σε Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια. Τέλος, η κα Αντωνοπούλου έχει άριστη γνώση Εργατικού Δικαίου και αυτοκινητικών διαφορών.

Δήμητρα Διονυσοπούλου

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά
Σπουδές: Πτυχίο Νομικής - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η δικηγόρος Δήμητρα Διονυσοπούλου προΐσταται του Τμήματος Ερευνών Ακίνητης Περιουσίας, Έργων Κτηματολογίου και Συναινετικών Προσημειώσεων. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνη για όλες τις νομικές υποθέσεις που σχετίζονται με το εμπράγματο δίκαιο.
Έχει μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς της διεξαγωγής ελέγχων τίτλων ακινήτων, της διαχείρισης υποθέσεων εθνικού κτηματολογίου και της εμπράγματης εξασφάλισης. Στους πελάτες της συγκαταλέγονται όλες οι μεγάλες τράπεζες και χρηματοοικονομικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, καθώς και εμπορικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.

Θεοδώρα Ιωαννίδου

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά
Σπουδές: Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο και τις Εναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών, International Hellenic University
Πτυχίο Νομικής- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δικηγόρος Θεοδώρα Ιωαννίδου προΐσταται του τμήματος Νομικών Υπηρεσιών του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης και διαχειρίζεται δικαστικές υποθέσεις όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, με ειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης.
Έχει ευρύτατη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανακοπών και αγωγών κτηματολογικού δικαίου, διεκδίκησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, εταιρικού δικαίου, ενώ ειδικεύεται στο διεθνές και ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο καθώς και στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών.
Επίσης, έχει αναλάβει τη διοίκηση ομάδων που διαχειρίζονται έργα διεκδίκησης απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων στεγαστικής, επιχειρηματικής και καταναλωτικής πίστης.

Δέσποινα Κώτσια

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά
Σπουδές: Μεταπτυχιακό στο Αστικό Δίκαιο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Νομικής- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η δικηγόρος Δέσποινα Κώτσια προΐσταται του Υποκαταστήματος Πάτρας της Εταιρείας και διαχειρίζεται δικαστικές υποθέσεις όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, με ειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο και το Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, καλύπτοντας όλες τις αναθέσεις των πελατών της Εταιρείας που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.
Έχει μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή ελέγχων τίτλων ακινήτων, σε εγγραφές εξασφαλίσεων, σε θέματα διαχείρισης ανακοπών και αιτήσεων αναδιάρθρωσης χρέους, καθώς και επιδίκασης οφειλών που αφορούν στις περιοχές ευθύνης της.

Ιωάννα Ραψομανίκη

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Γαλλικά
Σπουδές: Πτυχίο Νομικής- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Ιστορίας και Εθνολογίας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η δικηγόρος Ιωάννα Ραψομανίκη προΐσταται του τμήματος Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου και Εταιρικών Μετασχηματισμών της Δικηγορικής Εταιρείας, με έμφαση στο Εταιρικό Δίκαιο και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Ο τομέας εμπειρίας της είναι το εμπορικό δίκαιο, με εξειδίκευση στη σύσταση και μετατροπή εταιρειών, οι αναδιαρθρώσεις ομίλων, οι επιχειρηματικές συναλλαγές, οι νομικοί έλεγχοι, το εν γένει δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων και ειδικότερα οι συμβάσεις ομολογιακών δανείων. Στοχεύει στην αναγνώριση των επαγγελματικών αναγκών των πελατών της και την εισήγηση των καταλληλότερων νομικών λύσεων.
Η κυρία Ραψομανίκη περιλαμβάνεται στους προτεινόμενους δικηγόρους από το Legal 500 στην έκδοση του 2020.

Ανδρέας Σταματελάτος

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά
Σπουδές: Πτυχίο Νομικής- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (κατεύθυνση Ψυχολογίας) - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O δικηγόρος Ανδρέας Σταματελάτος προΐσταται του τμήματος Δικών της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και διαχειρίζεται δικαστικές υποθέσεις όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, με ειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο και το Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης.
Έχει ευρύτατη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανακοπών και αγωγών αδικοπραξίας, διεκδίκησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, αναδιάρθρωσης χρέους, πτωχευτικού δικαίου νομικών και φυσικών προσώπων και έχει γνώση της ιδιαίτερης νομικής φύσης της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
Επίσης, έχει αναλάβει τη διοίκηση ομάδων που διαχειρίστηκαν έργα πωλήσεων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων στεγαστικής, επιχειρηματικής και καταναλωτικής πίστης.

Γίνε μέλος της ομάδας μας