Εργατικό Δίκαιο & Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Η δικηγορική μας εταιρεία καλύπτει ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως:

• Νομικές συμβουλές αναφορικά με την συμμόρφωση με κανονισμούς εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης.
• Καταγγελία συμβάσεων εργασίας.
• Εργατικά ατυχήματα.
• Συμβιβαστική επίλυση εργασιακών διαφορών.
• Δικαστική εκπροσώπηση εργασιακών διαφορών.
• Συμμετοχή σε διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας.

Επικοινωνήστε για

Εργατικό Δίκαιο & Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Μοιραστείτε το:

Χρειάζεστε βοήθεια;